Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Phân lập vi khuẩn cố định đạm trong vùng rễ và nội sinh cây bắp trên nền đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Thái Thành Được, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp - LH các hội KHKT TP Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 40

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI