Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu sử dụng xơ trung tính (NDF-Neutral Detergent Fibre) trong khẩu phần của bò lai hướng thịt (Black Angus, Charolais và Wagyu x lai Zebu)”.

Tác giả: Nguyễn Bình Trường, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Chăn nuôi; Mã số: 62620105. Nhóm ngành: Nông-Lâm-Ngư nghiệp.

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Văn Thu - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 8h giờ thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 73

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI