Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Phản ứng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với biến động của thị trường chứng khoán quốc tế”.

Tác giả: Lê Văn Thứ, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng; Mã số: 9340201; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Ái Kết - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 178

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI