Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Phân tích kinh tế chuỗi cung ứng ngành hàng cua biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Lê Ngọc Danh,  Khóa: 2018

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: TS. Ngô Thị Thanh Trúc - Trường Đại học  Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Trần Minh Hải - Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 21

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI