Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Bùi Đăng Khoa, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 37

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI