Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tác giả: Nguyễn Thị Hường, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Văn Ngọc - Trường Đại học Nha Trang

Người hướng dẫn phụ: TS. Đặng Thanh Sơn - Trường Đại học Kiên Giang

Thời gian bảo vệ: 14h giờ thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 93

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI