Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu gốc ghép có khả năng chịu úng của dưa lê (Cucumis melo L.) canh tác trên nền đất lúa”.

Tác giả:  Lê Thị Bảo Châu, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Thị Ba - Trường Đại học Trà Vinh

Thời gian bảo vệ: 8h giờ thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 23

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI