Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Phát triển thị trường vật liệu xây không nung Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả: Trương Thị Hoàng OanhKhóa: 2015

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Dương Ngọc Thành - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: TS. Trương Thị Bé Hai - Trường Đại học Trà Vinh

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.
Lượt xem: 19

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI