Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
  • Tên đề tài: “Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm đồ gỗ gia dụng sử dụng nguyên liệu gỗ Keo (Acacia)”.
  • Tác giả: Trần Thanh Cao,  Khóa: 2015
  • Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 62620115. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã - Trường Đại học Nam Cần Thơ
  • Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Hồng Gấm - Trường Đại học Nam Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ 7 ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 18

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI