-
  • Tên đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch Phú Quốc”.
  • Tác giả: Phan Văn PhùngKhóa: 2014
  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Nguyên Đoan Khôi  - Trường Đại học Cần Thơ.
  • Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021.
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.
Lượt xem: 47

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai