Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hàm lượng các thành phần chức năng trong sản xuất gạo nảy mầm và chế biến thử nghiệm bột dinh dưỡng gạo mầm

Tác giả: Phạm Quang Trung, Khóa: 2014

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Công Hà - Trường Đại học Cần Thơ.

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM.

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 22

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI