Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng”.

Tác giả: Nguyễn Thị Tươi,  Khóa: 2017

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 9620115. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Phú Son - Trường Đại học  Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 74

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI