Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
Tên đề tài: “Khả năng kháng oxy hóa và ức chế tyrosinase của cây dứa (Ananas comosus)”.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hậu, Khóa: 2017

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Nhân Dũng - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Huỳnh Văn Bá - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ ba ngày 28 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 39

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI