Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của giao dịch chứng khoán phái sinh đến thị trường chứng khoán cơ sở ở Việt Nam”.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh, Khóa: 2018

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng; Mã số: 9340201; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Trương Đông Lộc - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 18

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI