Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
Tên đề tài: “Nghiên cứu dịch tễ học và biện pháp phòng trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa trên chó tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Nguyễn Thị Chúc, Khóa: 2014

Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi; Mã số: 62640102. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Diên - Trường Đại học Tây Nguyên

Thời gian bảo vệ: 08 giờ thứ bảy ngày 06 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 26

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI