Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng một số giống lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất bia

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng, Khóa: 2016

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Mã số: 62540101. Nhóm ngành: Công nghệ sản xuất và chế biến

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Công Hà - Trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian bảo vệ: 14 giờ thứ bảy ngày 11 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 38
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI