-
  • Tên đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam”.
  • Tác giả: Lý Phương Thùy, Khóa: 2015
  • Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng; Mã số: 62340201; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Vương Quốc Duy, Trường Đại học Cần Thơ
  • Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Lê Thông, Trường Đại học Cần Thơ
  • Thời gian bảo vệ: 14h giờ 00 thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2021.
  • Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.
Lượt xem: 50

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai