Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: "Dinh dưỡng khoáng cho cây bắp lai (Zea mays L.) trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tác giả: Lê Phước Toàn, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Khoa học đất; Mã số: 62620103. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: GS.TS. Ngô Ngọc Hưng - Trường Đại học Cần Thơ

Thời gian bảo vệ: 8 giờ thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem: 29

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI