Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Nghiên cứu sử dụng thực khuẩn thể trong phòng trị bệnh thối hạt trên lúa do vi khuẩn Burkholderia glumae”.

Tác giả: Đoàn Thị Kiều Tiên, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga - Trường Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy - Hội Bệnh hại Thực vật Việt Nam

Thời gian bảo vệ: 8 giờ thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ.

Lượt xem: 15

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI