Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Tên đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng keo lai và đất rừng tràm về mặt kinh tế và môi trường tại U Minh Hạ, Cà Mau”

Tác giả: Nguyễn Văn Út Bé, Khóa: 2015

Chuyên ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 62850103. Nhóm ngành: Môi trường và bảo vệ môi trường.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Tấn Lợi - Trường Đại học Cần Thơ.

Thời gian bảo vệ: 08 giờ thứ sáu ngày 18 tháng 02 năm 2022.

Địa điểm bảo vệ: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem: 521

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI