Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra"

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra để viên chức, người lao động (VC.NLĐ), sinh viên, học viên của trường Đại học Cần Thơ và học sinh của trường THPT Thực hành Sư phạm (sau đây gọi tắt là người học) chủ động phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc thi giúp VC.NLĐ và người học được trang bị các kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; góp phần hình thành thói quen, lối sống lành mạnh trong việc tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

>> Xem chi tiết...

 

- Tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ cuộc thi phong chống COVID-19

 

-------- Đơn vị đồng hành --------

 

Lượt xem: 1370
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI