Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Điện lực Ninh Kiều thông báo mất điện:
 - Địa điểm: Khu I, II, III - Đại học Cần Thơ.
- Thời gian: từ 10h00 đến 13h30, chủ nhật, ngày 19 tháng 03 năm 2023

Lượt xem: 36

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI