Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 03/01/2022

Nghỉ bù Tết Dương Lịch năm 2022

Thứ Ba 04/01/2022

8g00: Họp trực tuyến v/v chuẩn bị Đề án Chương trình  KX-04/21-25 - "Phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân, gắn với chuyển đổi số quốc gia, đô thị hóa và thích ứng với BĐKH" - Ban KTTW chủ trì
BGH: Ô. Toàn, Ô. Hải
TP: VNCPTĐBSCL, KNNg, KTS, KMT&TNTN, VNCBĐKH, KCN, KCNTT&TT, KKHXH&NV, KKT, PQLKH, PKHTH
Tại: https://meet.google.com 
 

Thứ Tư 05/01/2022

 8g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Tại: Phòng khách 1
 

Thứ Năm 06/01/2022

9g00: Làm việc trực tuyến với Công ty TNHH Kim loại Sheng Bang (Đài Loan)
BGH: Ô. Toàn
TP: PHTQT, KCN, TTLKĐT và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
15g00: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHCT và Cty CP phát triển dự án THD Việt Nam
BGH: Ô. Toàn.
TP: PQLKH, KNNgh, VNCPT ĐBSCL, VNC&PT CNSH, VNCBĐKH, PTNCS, KTS, KKT, theo thông báo
Tại: Hội trường BGH

Thứ Sáu 07/01/2022

8g00: Họp chuẩn bị tiếp Kiểm Tra năm 2022 của Bộ GD&ĐT theo Quyết định số 4837/QĐ-BGDĐT
BGH: Ô.Tính, Ô.Trung, Ô. Hải
TP: PTTPC, PĐT, PQLKH, PTCCB, KSĐH, PTC, PCTSV, PQTTB, PHTQT, PKHTH, TTĐGNLNN, BQLDA ODA, TK HĐT
Tại: Hội trường BGH
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp trực tuyến lấy ý kiến về Chiến lược phát triển Trường Đại học Cần Thơ
TP: BGH, Đảng ủy, HĐT, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trưc thuộc Trường
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com 

Thứ Bảy 08/01/2022

   

Chủ Nhật 09/01/2022

   

Ghi chú:

- Ngày 03/01/2022: Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu giảng dạy học kỳ 2, năm học 2021-2022.

- Ngày 04, 06 và 07/01/2022: BT.CTHĐT (Ô. Phương) họp trực tuyến Quốc hội khóa XV.

 

 

 

 
Lượt xem: 519

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI