HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG

(NHIỆM KỲ 2017-2022)

 

I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO: (gồm 25 ủy viên)

1)  Ông Hà Thanh Toàn, GS.TS. Hiệu trưởng Trường Đại học cần Thơ;

2)  Bà Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng;

3)  Ông Lê Việt Dũng, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng;`

4)  Ông Trần Trung Tính, PGS.TS. Phó Hiệu trưởng;

5)  Ông Lê Khương Ninh, PGS.TS. Trưởng Khoa Kinh tế;

6)  Bà Lê Thị Nguyệt Châu, GVC.TS. Trưởng Khoa Luật;

7)  Ông Lê Ngọc Triết, GVC.TS. Trưởng Khoa Khoa học Chính trị;

8)  Ông Nguyễn Văn Nở, PGS.TS. Trưởng Khoa Sư phạm;

9)  Ông Trịnh Quốc Lập, PGS.TS. Trưởng Khoa Ngoại ngữ;

10) Ông Thái Công Dân, GVC.TS. Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn;

11) Bà Bùi Thị Bửu Huê, PGS.TS. Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên;

12) Ông Nguyễn Chí Ngôn, PGS.TS. Trưởng Khoa Công nghệ;

13) Ông Nguyễn Hữu Hòa, GVC.TS. Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và TT;

14) Ông Nguyễn Văn Công, PGS.TS. Trưởng Khoa Môi trường và TNTN;

15) Ông Trương Quốc Phú, PGS.TS. Trưởng Khoa Thủy sản;

16) Ông Lê Văn Vàng, PGS.TS. Trưởng Khoa Nông nghiệp và SHUD;

17) Ông Nguyễn Duy Cần, PGS.TS. Trưởng khoa Phát triển nông thôn;

18) Ông Nguyễn Văn Thành, PGS.TS. Viện trưởng Viện NC và Phát triển CNSH;

19) Ông Đặng Kiều Nhân, GV.TS. Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển ĐBSCL;

20) Ông Nguyễn Hiếu Trung, PGS.TS. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu;

21) Ông Lê Tiến Châu, TS. Chủ tịch ƯBND tỉnh Hậu Giang;

22) Ông Vũ Hải Quân, PGS.TS. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM;

23) Ông Trần Ngọc Thạch, TS. Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL;

24) Ông Nguyễn Văn Hòa, TS. Viện trưởng Viện Cây ăn quả Miền Nam;

25) Ông Nguyễn Thanh Phương, GS.TS. Chủ tịch HĐ trường Trường ĐHCT.

 

II. TỔ THƯ KÝ: (gồm 7 thành viên)

1) Ông Nguyễn Minh Trí - Tổ trưởng;

2) Ông Lê Văn Khoa - Tổ phó;

3) Ông Mai Văn Nam - Thành viên;

4) Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên;

5) Ông Phạm Phương Tâm - Thành viên;

6) Ông Dương Thanh Long - Thành viên;

7) Ông Nguyễn Văn Duyệt - Thành viên.
 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 21419951

Đang trực tuyến: 374