HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ         

Thường trực

1

PGS.TS. Trần Trung Tính

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

3

GS.TS. Trần Ngọc Hải

Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng

4

GS.TS. Hà Thanh Toàn

Hiệu trưởng Trường ĐHCT, Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn, Ủy viên

6

TS. Lê Thị Nguyệt Châu

Trưởng Khoa Luật, Ủy viên

7

PGS.TS. Ngô Thanh Phong

Phó trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên, Ủy viên kiêm Thư ký

Thành viên

8

GS.TS.  Nguyễn Thanh Phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

9

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung

Phó Hiệu trưởng

10

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền

Khoa Thủy sản

11

PGS.TS. Lê Việt Dũng

Khoa Nông nghiệp

12

PGS.TS. Lê Khương Ninh

Trưởng Khoa Kinh tế

13

TS. Lê Ngọc Triết

Trưởng Khoa Khoa học Chính trị

14

TS. Huỳnh Anh Huy

Trưởng Khoa Sư phạm

15

TS. Thái Công Dân

Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

16

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn

Trưởng Khoa Công nghệ

17

TS. Nguyễn Hữu Hòa

Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

18

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

19

PGS.TS. Trương Quốc Phú

Trưởng Khoa Thủy sản

20

PGS.TS. Lê Văn Vàng

Trưởng Khoa Nông nghiệp

21

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

Viện trưởng Viện NC&PT Công nghệ sinh học

22

TS. Đặng Kiều Nhân

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

23

TS. Trần Việt Trường

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

24

ThS. Trương Cảnh Tuyên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang

25

TS. Lâm Văn Mẫn

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

26

TS. Trần Ngọc Thạch

Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL

27

Ông Văn Tiến Thanh

TGĐ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Trường ĐHCT:
Dấu ấn 55 năm
Học liệu Tạp chí khoa học
& Bản tin
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
* Mục tiêu giáo dục *
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 22366330

Đang trực tuyến: 336