-
THƯỜNG TRỰC

PGS. TS. Trần Trung Tính
Chủ tịch hội đồng

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

  

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Phó Chủ tịch hội đồng

Trưởng khoa Sư phạm

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

GS.TS. Trần Ngọc Hải
Phó Chủ tịch hội đồng

Phó Hiệu trưởng

Email: tnhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 202

 

GS. TS Hà Thanh Toàn
Ủy viên

Hiệu trưởng

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần
Ủy viên

Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn

Email: ndcan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0293 3511 889

TS. Lê Thị Nguyệt Châu
Ủy viên

Trưởng Khoa Luật

Email: ltnchau@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 021

PGS. TS. Ngô Thanh Phong
Ủy viên

Phó trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên

Email: ngophong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 089

 

THÀNH VIÊN

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Thành viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Thành viên

Phó Hiệu trưởng

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền
Thành viên

Khoa Thủy sản

Email: ttthien@ctu.edu.vn

PGS.TS. Lê Việt Dũng
Thành viên

Khoa Nông nghiệp

Email: lvdung@ctu.edu.vn

PGS.TS. Lê Khương Ninh
Thành viên

Trưởng Khoa Kinh tế

Email: lkninh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 618

TS. Lê Ngọc Triết
Thành viên

Trưởng Khoa Khoa học Chính trị

Email: lntriet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 003

TS. Huỳnh Anh Huy
Thành viên

Trưởng Khoa Sư phạm

Email: lahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

TS. Thái Công Dân
Thành viên

Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Email: tcdan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 012

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Thành viên

Trưởng Khoa Công nghệ

Email: ncngon@ctu.edu.vn

TS. Nguyễn Hữu Hòa
Thành viên

Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Email: nhhoa@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 715

PGS.TS. Nguyễn Văn Công
Thành viên

Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Email: nvcong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 029

PGS.TS. Trương Quốc Phú
Thành viên

Trưởng Khoa Thủy sản

Email: tqphu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 211

PGS.TS. Lê Văn Vàng
Thành viên

Trưởng Khoa Nông nghiệp

Email: lvvang@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 665

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành
Thành viên

Viện trưởng Viện NC&PT Công nghệ sinh học

Email: nvthanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 270

TS. Đặng Kiều Nhân
Thành viên

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Email: dknhan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 041

TS. Trần Việt Trường
Thành viên

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

ThS. Trương Cảnh Tuyên
Thành viên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang

TS. Lâm Văn Mẫn
Thành viên

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

TS. Trần Ngọc Thạch
Thành viên

Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL

Ông Văn Tiến Thanh
Thành viên

TGĐ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

 

Lượt xem: 25749

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai