Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 Giao ban định kỳ ngày 08/01/2018

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  -------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ------------------------------------

Số:  55  /BB-ĐHCT

 

 BIÊN BẢN

(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

-    Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2018

-       Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

-      Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

-       Chủ tọa: PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

-      Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – TH

Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:      

-       Trường đã gửi báo cáo tình hình thực hiện đào tạo chính quy ngành sư phạm từ năm 2014 đến năm 2017 và nhu cầu đào tạo giáo viên giai đoạn 2018-2022 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

-       Đã gửi báo cáo cho Bộ GD&ĐT kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

-       Ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy (lần 1, đợt 1 năm 2018) cho 2.732 SV đại học và 04 SV cao đẳng. Triển khai xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy (lần 2, đợt 1 năm 2018).

-       Bắt đầu giảng dạy Học kỳ 2, năm học 2017-2018 từ ngày 02/01/2018.

-       Thông báo cho Sinh viên điều chỉnh kết quả đăng ký lớp học phần trong tuần đầu của học kỳ. Sinh viên đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo (đợt 1 năm 2018).

-       Làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về giảng dạy môn học Giáo dục hòa nhập cho các ngành sư phạm.

-       Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ Từ xa và VLVH tại Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau và Bế giảng lớp Khmer nâng cao tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ.

-       Đã gửi công văn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp tác đào tạo 120 chỉ tiêu Thạc sĩ trong năm 2018 cho ngành thạc sĩ Phát triển nông thôn, ngành thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp theo đề nghị của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

-       Tiến hành xét tốt nghiệp thạc sĩ Quý 4/2017.

-       Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo thạc sĩ năm 2017 và đăng ký chỉ tiêu năm 2018.

-       Ban hành Kế hoạch đánh giá giữa kỳ của nghiên cứu sinh Khóa 2015 đợt 2.

-       Ban hành Kế hoạch Tuyển sinh SĐH năm 2018, đợt 1.

-       Họp để triển khai thực hiện đánh giá nội bộ CTĐT tại các đơn vị.

-       Họp về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm SV sau 01 năm tốt nghiệp năm 2016.

-       Quyết định cử 38 sinh viên đi học nước ngoài (cấp HB cho 28SV).

-       Quyết định khen thưởng 03 SV đạt thành tích trong kỳ thi Olympic Tin học SV lần thứ 26.

-       Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động KH&CN tại đơn vị năm 2017.

-       Đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 1 năm 2018 (06 tháng đầu năm 2018).

-       Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do sinh viên thực hiện 2018.

-       Tiếp Trường Cao đẳng Công nghệ và quản lý Australia (ATMC). Làm việc trực tuyến với Cty Brainworks.

-       Ký hợp tác giữa Trường ĐHCT với Cty Dehues.

-       Dự án ODA: Báo cáo trực tuyến tiến độ Đề tài NC lĩnh vực Thủy sản trong Dự án TC với HĐKT Nhật Bản; Họp Tổ thẩm định kinh phí 14 Chương trình nghiên cứu đợt 1; Thanh toán đợt cuối 2017 cho 6 đề tài NCKH; Lập kế hoạch tập huấn xử lý thống kê R-Statistic (23-26/01/2018); Lập kế hoạch tập huấn phương pháp viết bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế (từ 21/01-04/02/2018), chấm sơ tuyển gói thầu thiết bị thứ 1; Làm việc với Vụ KHTC về hồ sơ xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Thẩm định kinh phí các đề tài NCKH 2018; Báo cáo Kế hoạch 2018 gởi Bộ GD&ĐT.

-       Báo cáo Bộ GD&ĐT tình hình sử dụng dự toán NSNN năm 2017.

-       Thông báo cho các đơn vị trong Trường và các ngân hàng V/v thu học phí HK2, NH2017-2018 cho SV chính quy.

-       Trường đã gửi công văn ra Cục thuế Cần Thơ về kết quả đăng ký giảm trừ gia cảnh 2017.

-       Gửi văn bản cho Bộ GD&ĐT và cơ quan có liên quan xác định chủ quyền của Trường đối với Văn phòng Liên lạc của Trường ĐHCT tại số 03 Công Trường Quốc Tế TPHCM.

-       Báo cáo thống kê định kỳ quý 4/2017. Báo cáo công tác tháng 12/2017 cho Bộ GD&ĐT.

-       Tiến hành xét đấu giá cho thuê tài sản là các cơ sở dịch vụ trong Trường ĐHCT năm 2018-2019.

-       Làm việc về công trình xây dựng Nhà học tại Hòa An do tỉnh Hậu Giang xây tặng.

-       Họp thẩm định giá Phần nâng cấp 2017 trong Hệ thống thông tin tích hợp và Phân hệ Quản lý hoạt động ngoại khóa. Họp rà soát tiến độ Module Quản lý Nguồn lực giảng dạy.

-       Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Cải tạo nhà sole số 08 khu I; Nền sân và đường nội bộ phía trước dãy nhà thí nghiệm BM.Dinh dưỡng và chế biến thủy sản (KTS); Đường bê tông giữa KSP và KDBDT; Sơn tường ngoài dãy nhà học KKT. Sửa chữa thường xuyên điện, nước, chăm sóc thảm cỏ, cây xanh khu vực công cộng. Phát giấy báo thu tiền nhà, điện, nước tháng 12/2017.

-       Tiếp nhận hàng hóa và thanh toán các gói thầu: Thiết bị thí nghiệm cho KMT&TNTN, KSP (BM.SP Sinh); Máy tính để bàn bổ sung cho các đơn vị (KKHCT: 01, KKHXH&NV: 03, KNN: 04; KKHTN: 16); 05 laptop cho BM.TĐH (KCN).

-       Mở thầu và đánh giá các hồ sơ dự thầu của 02 gói thầu thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Trường ĐHCT tổ chức thực hiện.

-       Báo cáo về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2015-2017 của Trường ĐHCT, đồng thời làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT.

-       Họp HĐ xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017.

-       Gửi Công văn cho Bộ về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho 10 GVCC và nâng bậc lương trước hạn cho 13 GVCC của Trường thuộc diện Bộ quản lý .

-       Họp về khối lượng công tác của nhân viên PTN/PTH của KCN, KCNTT&TT.

-       Quyết định thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

-       Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ các chương trình đào tạo: phát triển nông thôn và Thú y theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt 2 năm 2017.

-       Tổ chức kiểm điểm năm 2017 đối với cấp ủy, Bí thư và người đứng đầu ở một số đơn vị trong Trường.

-       Triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị giữa nhiệm kỳ các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

-       Hoàn thành kiểm tra công tác quản lý, cấp phôi văn bằng, chứng chỉ ở các đơn vị.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

-       Ban hành Quyết định xét duyệt SV học cùng lúc 2 chương trình đào tạo (đợt 1/2018).

-       Thông báo tuyển sinh Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2018.

-       Phê duyệt danh sách giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn 2018.

-       Quyết định tốt nghiệp thạc sĩ đợt 4/2018.

-       Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ ThS và TS năm 2018 đợt 1.

-       Đăng thông tin quảng cáo trên báo và truyền hình về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 đợt 1.

-       Phối hợp phòng PC47 tuyên truyền phòng, chống ma túy trong SV (14/01/2018).

-       Tổ chức tư vấn sức khỏe sinh viên Khóa 43.

-       Công bố kết quả bảo vệ đề cương tại 09 Tiểu ban chuyên môn của đề tài NCKH cấp cơ sở do CB thực hiện năm 2018.

-       Tổng hợp danh mục chuyển giao công nghệ quý 4/2017.

-       Tiếp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

-       Dự án ODA: Phát hành Thông báo gọi viết thuyết minh 16 Chương trình NCKH đợt 2; Gởi Công văn xin đồng thuận của JICA về danh sách ngắn cho gói thiết bị 2-1...

-       Họp Ban Chỉ đạo, Ban QLDA "Khu nhà ở CB-GV Trường Đại học Cần Thơ".

-       Họp bàn v/v nâng cấp phân hệ quản lý phòng học và hệ thống tiếp nhận thông tin phản ảnh của SV về CSVC, điều kiện học tập qua thiết bị di động.

-       Phối hợp với Bộ GD&ĐT kỳ thi thăng hạng GV lên GVC.

-       Thực hiện thủ tục thanh toán các gói thầu: Sửa chữa xe ô tô 45 chỗ (65E.0362, PKHTH); Mua sắm máy phay, máy bào và máy mài BM.KTCK (KCN); Mua sắm 3 máy chiếu cho TTGDQP&AN; Khám sức khỏa cho VC làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm,...

-       Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng 02 gói thầu thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Trường ĐHCT tổ chức thực hiện.

-       Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

-       Đoàn Trường sẽ tổ chức Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2018).

3. Ý kiến của BGH

-       Các đơn vị được xây dựng Phòng thí nghiệm trong dự án ODA, đặc biệt các phòng thí nghiệm phức hợp, cần tổng rà soát lại các hạng mục trang thiết bị. Dự kiến cụm phòng thí nghiệm phức hợp sẽ khởi công vào cuối tháng 7/2018, Trường sẽ bố trí một số khu vực để di dời, đề nghị các đơn vị hỗ trợ việc này, đặc biệt khu nhà lưới của Khoa NN&SHƯD.

-       Trung tâm CNPM chuẩn bị kế hoạch xây dựng phân hệ quản lý quản lý phòng học, đồng thời tổ chức một cuộc họp mời các lãnh đạo Khoa, Phòng ban cùng cho ý kiến.

-       Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa chuẩn bị tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh của Trường trong 3 năm gần đây để làm cơ sở xây dựng Đề án tuyển sinh 2018, đồng thời để quảng bá công tác này.

-       Trường đã tiến hành xây dựng phần mềm phân công giảng dạy, qua việc sử dụng phần mềm này sẽ đảm bảo được số lượng giờ chuẩn, cân đối giờ giảng... đơn vị thực hiện cố gắng hoàn thành trong năm học 2018-2019.

-       Phòng TCCB gởi danh sách những GV chưa đủ chuẩn để đơn vị và GV biết nhằm có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho GV đạt chuẩn. Đối với những GV làm công tác quản lý, Phòng TCCB làm văn bản phân những GV này tham gia sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị đào tạo.

-       Việc tổ chức đi thực tập, thực tế ngoài Trường cho sinh viên là cần thiết. Tuy nhiên các Khoa cần cân nhắc, xem xét lại mức chi phí cho hợp lý. Thời gian qua, một số đơn vị tổ chức đi thực tập thực tế ở một số học phần cho SV đi quá xa và tốn kém. Đối với những trường hợp này cần phải có cam kết của gia đình SV và nên khuyến khích SV mua bảo hiểm tai nạn, đồng thời phải xây dựng một lựa chọn thứ hai để những SV không có điều kiện có thể thực tập ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

-       Trong thời gian gần đây, tình trạng sinh viên, học viên giả mạo hồ sơ, văn bằng chứng chỉ rất nhiều, các đơn vị cần lưu ý và quan tâm.

-       Ban giám hiệu đồng ý để Khoa Sư phạm tham gia dạy một số môn học đại cương, Phòng Kế hoạch –Tổng hợp sắp xếp một buổi họp để bàn về việc này.

-       Nhà Trường đã ký kết hợp tác với Công ty De Hues về sản xuất thức ăn chăn nuôi, theo đó, Công ty sẽ hỗ trợ học bổng, thực tập, môi trường làm việc cho sinh viên, đề nghị Khoa NN&SHƯD triển khai hoạt động hợp tác; các đơn vị cần thúc đẩy các hoạt động tương tự nhất là đối với các ngành chất lượng cao.

-       Trung tâm ĐBCL&KT gửi hồ sơ báo cáo tình hình việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên cho các đơn vị được biết, đồng thời đề nghị Trung tâm chọn mẫu ngẩu nhiên để kiểm tra tính xác thực của thông tin.

    Cuộc họp kết thúc lúc 9g10’ cùng ngày./.

 

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

 (Đã ký)

  

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

 

Lượt xem: 1424

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI