-

Kế hoạch giảng dạy; danh sách giảng viên, trợ giảng và cán bộ mời giảng

chương trình chất lượng cao trình độ đại học

   - Ngành Công nghệ thông tin

   - Ngành Công nghệ thực phẩm

   - Ngành Kinh doanh quốc tế

   - Ngành Kỹ thuật điện

   - Ngành Kỹ thuật xây dựng

   - Ngành Ngôn ngữ Anh

   - Ngành Tài chính ngân hàng

   - Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Lượt xem: 6623

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai