Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Trường Đại học Cần Thơ có thêm 05 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 05 chương trình đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ. Các chương trình được công nhận gồm: (1) Sư phạm Ngữ văn, (2) Sư phạm Sinh học, (3) Sư phạm Hóa học, (4) Sư phạm Vật lý (Khoa Sư phạm) và chương trình Kỹ thuật cơ khí (Khoa Công nghệ).

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của 04 CTĐT Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Hóa học và Sư phạm Vật lý (Khoa Sư phạm)

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí (Khoa Công nghệ)

Theo kết quả đánh giá ngoài, cả 05 CTĐT Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, và Kỹ thuật cơ khí đều có tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu từ 86% đến 88%.

Các kết quả này đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu tán thành 100% tại phiên họp của Hội đồng được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 31/3 đến ngày 03/4/2022.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, phát biểu tại phiên họp thẩm định kết quả của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Đoàn công tác của Trường Đại học Cần Thơ tham dự phiên họp lần thứ XV của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Thành công của các CTĐT được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đợt này là bước ngoặt quan trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng dài hạn của Trường Đại học Cần Thơ hướng tới đáp ứng theo các quy định của nhà nước và yêu cầu của các bên liên quan.

Cùng với việc thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trong nước theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ cũng chú trọng đến công tác đánh giá và công nhận chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã có 20 CTĐT được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó, có 07 chương trình đạt tiêu chuẩn của Bộ và 13 chương trình đạt tiêu chuẩn AUN-QA. Kết quả này cho thấy sự cam kết và nỗ lực không ngừng của Trường ĐHCT nói chung và các đơn vị đào tạo nói riêng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng các chuẩn mực chất lượng giáo dục đại học của quốc gia và quốc tế.

 

(Ban Biên tập)

 

Lượt xem: 317

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI