Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Trường Đại học Cần Thơ có thêm 04 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA

Ngày 24/5/2022, Giám đốc điều hành Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) đã có thư chính thức về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA đối với 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) gồm Quản lý đất đai (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên), Hóa học (Khoa Khoa học Tự nhiên), Khoa học cây trồng và Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp).

Đợt đánh giá ngoài theo Tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 252 tại Trường Đại học Cần Thơ (từ ngày 13 đến ngày 17/12/2021)

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA của các ngành Quản lý đất đai, Hóa học, Khoa học cây trồng và Công nghệ thực phẩm

Là thành viên chính thức của AUN kể từ tháng 7 năm 2013, Trường ĐHCT đã tích cực tham gia vào các hoạt động đa dạng của Mạng lưới này, bao gồm các cuộc hội họp, các khóa tập huấn và các đợt đánh giá CTĐT. Việc triển khai thực hiện công tác đánh giá chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Trường ĐHCT đối với hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục. Thành công của 04 CTĐT được đánh giá lần này đã góp phần nâng tổng số CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường ĐHCT lên 13 chương trình. Các CTĐT được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn AUN-QA đến thời điểm hiện tại của Nhà trường gồm:
1. Kinh tế nông nghiệp
2. Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)
3. Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)
4. Kinh doanh quốc tế
5. Công nghệ thông tin
6. Kỹ thuật phần mềm
7. Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
8. Kỹ thuật Cơ điện tử
9. Sư phạm Toán học
10. Quản lý đất đai
11. Hóa học
12. Khoa học cây trồng
13. Công nghệ thực phẩm

 

(Ban Biên tập)

 

Lượt xem: 308

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI