Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Khai mạc Kỳ Tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2022

Thực hiện Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-ĐHCT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; thực hiện kế hoạch số 1752/KH-ĐHCT ngày 14/6/2022 về việc thực hiện xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2022, ngày 11/7/2022, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức khai mạc Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022. Tham dự chương trình có lãnh đạo và các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức; các ban, tổ giúp việc cùng các ứng viên tham gia phỏng vấn của kỳ tuyển dụng viên chức.

Khai mạc Kỳ Tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2022 tại Hội trường 2, Nhà Diều hành, Trường Đại học Cần Thơ

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 với 71 chỉ tiêu, gồm các vị trí chức danh Giảng viên, Trợ giảng, Kỹ thuật viên, Kỹ sư, Chuyên viên, Cán sự và các vị trí công việc khác tại các đơn vị trong toàn Trường, cụ thể gồm: 51 chỉ tiêu Giảng viên, 06 chỉ tiêu gồm Trợ giảng, 01 chỉ tiêu Kỹ thuật viên; 05 chỉ tiêu Kỹ sư; 07 chỉ tiêu Chuyên viên; 01 chỉ tiêu Cán sự. Tổng số hồ sơ nộp dự tuyển có 80 ứng viên, trong đó có 52 ứng viên đủ điều kiện, có 28 trường hợp không đủ điều kiện do không đáp ứng yêu cầu theo thông báo tuyển dụng.

Tại, Chương trình khai mạc, đại diện Hội đồng kỳ tuyển dụng viên chức đã công bố các quyết định gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Quyết định thành lập Ban giám sát; Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch, bên cạnh đó phổ biến kế hoạch tổ chức, nội quy kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2022. Các thắc mắc của ứng viên cũng được các thành viên Hội đồng giải đáp tại chương trình.

Ông Lê Phi Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, tuyên bố khai mạc kỳ tuyển dụng

 

ThS. Nguyễn Thanh Duy, Phòng Tổ chức - Cán bộ, công bố các quyết định

 

ThS. Sơn Búp Pha, Thành viên Hội đồng, phổ biến kế hoạch và nội quy kỳ xét tuyển viên chức

 

Đại diện Hội đồng giải đáp thắc mắc của ứng viên

Công tác tuyển dụng viên chức là khâu đầu tiên, có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi đơn vị trong hệ thống chính trị nói chung và đối với Trường ĐHCT nói riêng. Chính vì vậy, Trường ĐHCT luôn coi trọng việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức để lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Để kỳ tuyển dụng diễn ra đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng và đúng quy định, Hội đồng tuyển dụng yêu cầu các thành viên Hội đồng và thành viên trong các Ban của Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và của Nhà trường. Hội đồng yêu cầu ứng viên chấp hành nghiêm túc nội quy, tập trung hoàn thành kỳ phỏng vấn của mình một cách tốt nhất, để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ tuyển dụng.

(Ban Biên tập)
 

 

                                     

Lượt xem: 525

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI