Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Đại hội Công đoàn Khoa Ngoại ngữ Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực”; chiều ngày 04 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường 04, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT); Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Ngoại ngữ thành công tổ chức Chương trình Đại học Công đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội có sự tham gia của đồng chí Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCT. Đây cũng là Đại hội được Công đoàn Trường chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở. 

 

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Đồng chí Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCT phát biểu khai mạc đại hội

 

Đại hội cũng đã thông qua các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2013 và Phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Góp ý dự thảo Báo cáo của BCH Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ.

 

Đồng chí Hồ Phương Thùy, Chủ tịch Công đoàn Khoa Ngoại ngữ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2013 và Phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Đồng chí Huỳnh Minh Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023

 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới. Đại diện BCH Công đoàn cấp trên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Hồ Phương Thùy, Chủ tịch Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2023 ghi nhận những thành tích trong công tác công đoàn thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng để đạt nhiều thành tích hơn trong nhiệm kỳ tới.

 

Đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện

 

Sau phiên báo cáo, Công tác bầu ra BCH mới được thực hiện nghiêm túc, trật tự theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên nhằm chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2023-2028 với 5 đồng chí: Hồ Phương Thùy, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thắng Cảnh, Tất Thiên Thư, Đào Minh Trung

 

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028

  

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

 

Ảnh lưu niệm sau Đại hội 

 

Ban Biên tập Website

Lượt xem: 60

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI