Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

23 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Trên cơ sở việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2022 theo Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Cần Thơ vui mừng khi có thêm 3 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 20 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Đặc biệt, năm 2022, Trường có số lượng nhà giáo được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư cao nhất trong các cơ sở đào tạo trên cả nước trong năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đã có 18 Giáo sư và 165 Phó Giáo sư. Điều này một lần nữa khẳng định chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy đảm bảo đầy đủ yêu cầu của một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu của quốc gia. Đây là thành quả xứng đáng mà các thầy, cô đã nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo và cũng là niềm tự hào của tập thể Trường Đại học Cần Thơ.

Danh sách 23 nhà giáo được công nhận Giáo sư và phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lượt xem: 53

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI