Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN

Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và Quản lý Khai thác Tài nguyên Đất đai"

Sáng ngày 24/9/2021, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và Quản lý khai thác tài nguyên đất đai". Hội thảo là kết quả hợp tác giữa Trường ĐHCT, Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam, Chi hội Khoa học đất ĐHCT, các viện/trường, sở tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, cục trồng trọt có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, thu hút hơn 250 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong cả nước.

Hội thảo diễn ra với một phiên toàn thể và ba tiểu ban song song, trong đó, có hai báo cáo chính và 12 báo cáo tham luận được trình bày. Nội dung báo cáo xoay quanh các chủ đề về: Công nghệ GIS-Viễn Thám-Drone trong quản lý tài nguyên đất đai và nông nghiệp; Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về đất đai; Quy hoạch sử dụng đất đai và vùng đô thị; Quản lý môi trường tài nguyên và khoáng sản; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; Cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp.

Hội thảo trực tuyến "Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và Quản lý khai thác tài nguyên đất đai"


Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các kết quả, hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên môi trường trong bối cảnh hội nhập với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với việc trình bày các kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã trao đổi thông tin, quan điểm, phương pháp nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, phối hợp xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu mang tính liên ngành và việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đất đai và khai thác nguồn tài nguyên đất đai bền vững trong các môi trường, địa bàn và khu vực nghiên cứu nhất định.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu khai mạc Hội thảo


Một trong những nội dung trọng tâm của Hội thảo là ứng dụng các thành tựu công nghệ mới tạo động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất; ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai trong thời gian tới, đặc biệt là dưới tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, nhấn mạnh: "Việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xem là xu hướng tất yếu nhằm giải quyết các khó khăn thách thức trong tình hình phát triển nông nghiệp hiện nay. Việc ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 trong nông nghiệp, trong quản lý và khai thác tài nguyên đất đai giúp sản xuất nông nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường bảo đảm điều kiện để phát triển bền vững đất nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng".

Tiểu ban 1: Các kỹ thuật công nghệ 4.0 trong nông nghiệp

 

Tiểu ban 2: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp

 

Tiểu ban 3: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý tài nguyên đất đai


Từ các góc độ khác nhau, các nhà khoa học, nhà quản lý đã thảo luận để tìm ra các giải pháp; đề xuất những cơ chế và phương thức phối hợp phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng các thành tựu công nghệ 4.0 phục vụ cho nền nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao khả năng quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai bền vững.

(Tin: Thái Nhựt Thanh - Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT; Ảnh cắt từ clip)

Lượt xem: 1657

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI