Trung tâm Chuyển giao Công nghệ & Dịch vụ

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc, ông Lê Nguyễn Đoan Khôi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 135

P. Giám đốc, ông Lê Trung Hiếu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 087

- Văn phòng

 

0292 3734 652
0292 3734 653

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai