Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
Phòng Công tác Chính trị

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

pctct@ctu.edu.vn

Trưởng phòng, ông Trần Thiện Bình

ttbinh@ctu.edu.vn

0292 3872 107

 

 

 

- Văn phòng

 

0292 3830 302

- Tổ Bảo vệ

 

0292 3781 781

- Chốt gác cổng A

 

0292 3872 111

- Chốt gác cổng B

 

0292 3872 112

- Chốt gác cổng C

 

0292 3872 113

- Chốt gác bờ sông Búng Xáng

 

0292 3601 223

- Cổng khu I

 

0292 3838 962

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI