Phòng Công tác Chính trị

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng, ông Trần Thiện Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 107

 

 

 

- Văn phòng

 

0292 3830 302

- Tổ Bảo vệ

 

0292 3781 781

- Chốt gác cổng A

 

0292 3872 111

- Chốt gác cổng B

 

0292 3872 112

- Chốt gác cổng C

 

0292 3872 113

- Chốt gác bờ sông Búng Xáng

 

0292 3601 223

- Cổng khu I

 

0292 3838 962

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai