Khoa Công nghệ

KHOA CÔNG NGHỆ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P. Trưởng khoa, ông Nguyễn Văn Cương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 149

P. Trưởng khoa, ông Trần Thanh Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 139

P. Trưởng khoa, ông Hồ Ngọc Tri Tân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3834 267

P. Trưởng khoa, ông Trần Văn Tý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0292 3872 169

Văn phòng Khoa (Tel/Fax)

 

0292 3831 151

- Chánh Văn Phòng

 

0292 3872 122

- Thư viện

 

0292 3872 121

- Bảo vệ

 

0292 3872 154

- Trợ lý Thiết bị

 

0292 3872 159

- Văn thư

 

0292 3834 267

- Trợ lý tổ chức

 

0292 3872 124

- Trợ lý giáo vụ

 

0292 3831 151

- Phòng giảng viên (tầng 3)

 

0292 3872 125

- Văn phòng Đoàn thanh niên

 

0292 3872 127

Bộ môn Công nghệ hoá học

 

 

- Trưởng Bộ môn

 

0292 3872 144

- Văn phòng

 

0292 3872 145

- PTN. Công nghệ hoá học

 

0292 3872 146

- PTN. Quá trình & Thiết bị công nghệ hóa học

 

0292 3872 147

- PTN. Composite (Xưởng 3)

 

0292 3872 148

Bộ môn Điện tử - Viễn thông

 

 

-Trưởng Bộ môn

 

0292 3872 152

- Văn phòng

 

0292 3872 153

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

 

 

- Trưởng Bộ môn

 

0292 3872 133

- Văn phòng

 

0292 3872 134

- PTN. Máy chế biến lương thực thực phẩm

 

0292 3872 136

- PTN. Kỹ thuật lạnh (Dự án C2)

 

0292 3872 137

- Phòng thực hành Ôtô, máy kéo

 

0292 3872 138

- Phòng thực hành Máy nông nghiệp

 

0292 3872 140

Bộ môn Kỹ thuật điện

 

 

- Trưởng Bộ môn

 

0292 3872 141

- Văn phòng

 

0292 3872 142

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

 

 

- Trưởng, Phó Bộ môn

 

0292 3872 131

- Văn phòng

 

0292 3872 132

Bộ môn Quản lý công nghiệp

 

 

- Trưởng Bộ môn

 

0292 3872 128

- Văn phòng Bộ môn

 

0292 3872 130

Bộ môn Tự động hóa

 

 

- Trưởng Bộ môn

 

0292 3872 150

- Văn phòng

 

0292 3872 151

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng

 

 

- Giám đốc, Văn phòng

 

0292 3731 565

- Phó Giám đốc

 

0292 3830 275

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ

 

0292 3833 852

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT

Email: dhct@ctu.edu.vn.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474;

Kết nối CTU

Đơn vị trực thuộc

Khám phá CTU

Công khai