Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Lịch làm việc tuần từ 01/11/2021 - 07/11/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 01/11/2021

7g30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1) để thực hiện quy trình công tác cán bộ
Tại: Phòng họp 1
8g30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần 1) để thực hiện quy trình công tác cán bộ
Tại: Hội trường BGH
8g30: Dự hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo CV văn số 4565/BGDĐT-TCCB, cả ngày)
BGH: Ô. Tính.
TP
: PTT-PC, PTCCB, theo thông báo
Tại: Phòng họp 2 và https://Microsoft Teams
* 9g00-11g00: Các Hội nghị thực hiện quy trình công tác các bộ (theo Kế hoạch 2119/KH-ĐHCT)
Tại: Phòng họp 1 và Hội trường BGH
13g30: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 2)
Tại: Phòng họp 1
14g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường để thực hiện quy trình công tác cán bộ
BGH-ĐU: Tất cả thành viên.
TP
: Theo thông báo
Tại: Hội trường BGH
15g00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần 2)
Tại: Hội trường BGH
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

Thứ Ba 02/11/2021

7g30: Họp Ban Chỉ đạo soạn thảo quy định về đào tạo, bồi dưỡng và tiến trình phấn đầu của GV (tt)
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Tính
TP: Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký (theo thư mời)
Tại: Hội trường BGH
12g00: Họp trực tuyến để trao đổi với JICA Tokyo
BGH Ô. Toàn.
TP
:  Ban QLDA.ODA
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
Họp rà soát việc mua sắm, sửa chữa phục vụ kiểm định AUN-QA (13g30: KNNgh; 15g30: KKHTN)
BGH: Ô. Trung.
TP
: KNNgh, KKHTN, PQTTB
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp trực tuyến rà soát Quy chế quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ Trường ĐHCT
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH, TCKH, PTC, PTTPC, PHTQT, PKHTH (Tổ soạn thảo)
Tại: https://meet.google.com

Thứ Tư 03/11/2021

7g30: Ban Giám hiệu làm việc với BGĐ Trung tâm CN Phần mềm về chuyển đổi số trong Trường
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTCNPM, TTTT-QTM
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp về Ý tưởng xây dựng Đề án hợp tác giữa ĐHCT với Doanh nghiệp - SDMD2045
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả thành viên.
TP
: BCĐ và Tổ công tác SDMD2045, PQLKH, PHTQT
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com

Thứ Năm 04/11/2021

8g00: Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh mới
BGH: Ô. Hải. 
TP
: PQLKH, KKHCT, theo thư mời
Tại: Học viện Chính trị khu vực IV
14g00: Họp trao đổi với các đơn vị về đề án thành lập các trường thuộc ĐHCT
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Phương, Ô. Tính, Ô. Trung
TP
: HĐT (Ô. Ngôn, Ô. Sơn), PTCCB (Bà Loan), PTT-PC (Bà Hương), đại diện lãnh đạo KCN, KCNTT&TT, KKT, KNNgh
Tại: Phòng họp 2

Thứ Sáu 05/11/2021

8g00: Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng và truyền thông khối các đơn vị trực thuộc bộ năm  2021
BGH: Ô. Toàn.
TP: PKHTH, PCTCT
Tại: Phòng họp 1 và https://Microsoft Teams
8g00
: Hội thảo “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn” (trực tuyến, Viện ĐBCL tổ chức)
BGH: Ô. Trung.
TP: TTQLCL
Tại: Phòng họp 1 và https://us02web.zoom.us/
8g30
: Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về TDTT đến năm 2020
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: BMGDTC, thông báo
Tại: Hội trường BGH
13g00: Hội thảo khoa học về Nông nghiệp giữa Việt Nam và vùng Kyushu, Nhật Bản, lần thứ nhất
BGH Ô. Hải.
TP.  
Ô. LVDũng, GS.Ishimatsu Atsushi, KNNgh, BQLDA.ODA, VP.Dự án HTKT
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
15g00: Dự Lễ trao học bổng "Tỏa sáng cùng ADG" năm học 2020-2021, trực tuyến
BGH: Ô. Tính.
TP
: PCTSV, PCTCT, ĐTN, SV nhận học bổng (có thư mời)
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 06/11/2021

8g00: Hội nghị toàn thể Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
BGH: Ô Hải.
TP
: KTS
Tại: VP.KTS và https://meet.google.com
8g30: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học (Bộ GDĐT tổ chức, cả ngày)
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: HĐT (Ô. Ngôn-PCT, Ô.Sơn), PTCCB (Ô. Hùng)
Tại: Phòng họp 1 và https://Microsoft Teams
 

Chủ Nhật 07/11/2021

   

Ghi chú:

- Ngày 06-21/11/2021: VP. Đảng ủy tổ chức Lớp lý luận chính trị giành cho đảng viên mới.

- Ngày 06/11/2021: KNN phối hợp tổ chức Teach for Việt Nam tập huấn trực tuyến “chia sẻ chuyện nghề cho SV”.

 

Lượt xem: 194

logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI