Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Lịch làm việc tuần 18/10/2021 - 24/10/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 18/10/2021

9g00: Họp về xây dựng, cải tạo các cơ sở dịch vụ
BGH: Ô. Toàn, Ô. Trung.
TP
: PQTTB, PTC
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g00: Dự họp Hội đồng nghiệp thu cơ sở đề tài NCKH về Cá Niên, tỉnh Kon Tum
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH và theo quyết định
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com

Thứ Ba 19/10/2021

8g00: Họp Trực tuyến Ban chỉ đạo viết sách "Toàn cảnh Nông nghiệp - Thủy sản vùng ĐBSCL và vai trò của Trường ĐHCT" cho Diễn đàn SDMD 2022
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Phương, Ô. Hải 
TP: Theo quyết định và thư mời
Tại: https://zoom.us
8g30: Tọa đàm trực tuyến với Bộ về “Xây dựng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở GĐDH“
BGH: Ô. Tính.
TP
: TTTVHT&KNSV
Tại: Phòng họp 1
13g30: Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình KH&CN cấp Nhà nước "NC những vấn đề trọng yếu về KHXH&NV phục vụ phát triển KT-XH"
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PQLKH, KKHXH&NV
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
14g00: Họp trực tuyến với Công ty UV về tiến độ và kế hoạch Dự án Trại giống tôm biển
BGH: Ô Hải, Ô Trung.
TP
:  KTS, PQTTB
Tại: https://meet.google.com

Thứ Tư 20/10/2021

  14g00: Họp trực tuyến rà soát Quy chế quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ Trường ĐHCT
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH, TCKH, PTC, PTTPC, PHTQT, PKHTH (Tổ soạn thảo)
Tại: https://meet.google.com
14g00: Họp thông qua các chức năng nâng cấp Hệ thống tích hợp 2021
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTTT-QTM, TTCNPM, PĐT, Trường THPT THSP, PTCCB, PKHTH, TCKH, PCTSV, PTC.
Tại
: Phòng họp 2

Thứ Năm 21/10/2021

8g00: Lấy ý kiến các đơn vị về xây dựng Chiến lược phục vụ cộng đồng
BGH: Ô. Trung.
TP
: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc
Tại: https://meet.google.com
14g00: Dự buổi hướng dẫn tổ chức đánh giá từ xa của Ban Thư ký AUN (Orientation Session)
BGH: Ô. Trung.
TP
: Theo thông báo và thư mời
Tại: Phòng họp 1 và https://zoom.us
14g00: Họp bàn việc xây dựng Quy định về đào tạo trực tuyến của Trường ĐHCT
BGH: Ô. Tính.
TP: Theo Quyết định
Tại: Hội trường BGH và https://meet.google.com

Thứ Sáu 22/10/2021

7g00:  Hội thảo khoa học "Môi trường, Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" 
BGH: Ô.Toàn.
TP
: KMT&TNTN, theo thư mời
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
8g00: Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học (Hiệp Hội các trường ĐH, CĐ tổ chức)
BGH: Ô. Trung.
TP
: KCNTT-TT, TTCNPM, TTTT-QTM, PĐT, PKHTH
Tại: Hội trường BGH
8g30: Họp trực tuyến Tổ biên tập đề án "Chủ trương, chính sách Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì)
BGH: Ô Hải.
TP
: Theo quyết định
Tại: https://zoom.us
10g00: Họp Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kỹ thuật
BGH: Ô. Hải.
TP
: Ô Dũng, VP Dự án HTKT, Ban QLDA.ODA, Ban ĐP các lĩnh vực 
Tại: https://meet.google.com
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Thẩm định giá nâng cấp OSS, OSS3 và KSVL
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTTT-QTM, TTĐT-TH (Ô. NBHùng), TTQLCL, HĐ thẩm định giá phần mềm
Tại: Phòng họp 1

Thứ Bảy 23/10/2021

9g00: Dự Lễ Tốt nghiệp Lớp ThS Nuôi trồng Thủy sản giảng dạy bằng tiếng Anh
BGH: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Tính, Ô. Hải
TP: KTS, KSĐH và theo thư mời
Tại: Phòng họp 3
 

Chủ Nhật 24/10/2021

   

Ghi chú:

- Ngày 20/10-03/11/2021: BT.CTHĐT (Ô. NTPhương) dự họp trực tuyến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

- Ngày 21/10/2021: KMT&TNTN Hội thảo trực tuyến “Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”, tại Phòng họp 2 và https://zoom.us.

- 14g00 ngày 21/10/2021: VNC BĐKH hội thảo trực tuyến “Chiến lược đánh giá tổng hợp quản lý rủi ro tài nguyên nước khu vực ASEAN COP26”.

- 8g00 ngày 22/10/2021: VBĐKH Hội thảo quốc tế trực tuyến “Mekong Virtual Symposium: Responding to Climate Change Impacts in the Mekong River Basin-A call for Solutions and Adaption”, tại địa chỉ https://zoom.us.

 

Lượt xem: 197

logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI