Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

Lịch làm việc tuần 15/03/2021 - 21/03/2021

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 15/03/2021

8g00:  Tiếp Đoàn Kiểm toán Nhà nước
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Tính
TP: Ban Giám đốc Dự án, BQLDA (Đại diện: Đơn vị HC-KH, Đơn vị Tài chính, Đơn vị Xây Dựng, Mua sắm đấu thầu), PTC
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng 

Thứ Ba 16/03/2021

7g30: Họp rà soát kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội thảo SDMD-2021 (Dự án ODA-Nhật Bản)
BGH: Ông Tính.
TP
: BQLDA.ODA, theo thư mời
Tại: Phòng họp 2
 

Thứ Tư 17/03/2021

7g30: Họp Ban tổ chức  Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHCT
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: BTV theo Quyết định
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp góp ý, trao đổi về hoạt động livestream CSVC cấp Trường
TP: Bà TTTHiền; Lãnh đạo đơn vị có địa điểm livestream cấp Trường, CB phụ trách giới thiệu địa điểm, Đội camera, TTTT&QTM, TTQLCL
Tại: Hội trường 2, Lầu 6
16g00: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị lần cuối trước khi đánh giá từ xa các CTĐT chính thức
BGH: Ô. Tính.
TP
: Lãnh đạo KSP, KCNTT&TT, KCN, Trưởng BM phụ trách 04 CTĐT, TTQLCL, TTTT&QTM, PKHTH, PQTTB
Tại: Hội trường BGH 
16g00: Tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PHTQT, KNN, KNNgh, KMT&TTTN, VBĐKH, KTS, KCNTT&TT, KCN và theo thư mời.
Tại
: Phòng họp 1

Thứ Năm 18/03/2021

8g30: Làm việc với Lãnh đạo Cục chính trị về triển khai các nội dung ký kết hợp tác
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PQLKH và theo thông báo
Tại: Phòng họp 1
* Hội nghị tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng:
13g30: Tập thể Lãnh đạo Trường (BGH, BT.CTHĐT, BTV Đảng ủy, PTCCB)
Tại: Phòng khách 1
14g00: Hội đồng Trường Trường ĐHCT
Tại: Phòng họp 1
14g30: Đảng ủy Trường ĐHCT
Tại: Phòng họp 1
15g00: Tập thể Lãnh đạo Trường
Tại: Phòng khách 1
15g30: Tập thể Lãnh đạo Trường mở rộng (BGH, BT.CTHĐT, BTV Đảng ủy, Theo thư mời)
Tại: Hội trường BGH
16g30: Tập thể Lãnh đạo Trường
Tại: Phòng khách 1

Thứ Sáu 19/03/2021

* Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường:
8g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường 4
9g30: Tập thể Lãnh đạo Trường
Tại: Phòng khách 1
10g00: Đảng ủy Trường ĐHCT
Tại: Phòng họp 1
9g00: Tiếp đoàn công tác Trường ĐH. Nông Lâm TPHCM về đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA
BGH: Ô. Tính.
TP
: TTQLCL, TTTT&QTM
Tại: Hội Trường 2
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô.Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00:Họp Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, Kỳ họp thứ 3
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: Theo Quyết định, thư mời
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 20/03/2021

   

Chủ Nhật 21/03/2021

   

Ghi chú:

 

Lượt xem: 610

logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI