Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 Lịch làm việc tuần 01/01/2018 - 07/01/2018

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 01/01/2018

Nghỉ Tết Dương Lịch năm 2018

Thứ Ba 02/01/2018

7g30: Xét đấu giá cho thuê tài sản là các cơ sở dịch vụ trong Trường ĐHCT năm 2018-2019
BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: Hội đồng xét đấu giá theo Quyết định

Tại: Phòng họp 1

9g00: Họp chuẩn bị kỳ thi thăng hạng GV lên GVC

BGH: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: PQTTB (Ô. Hùng), PCTSV (Ô. Hiền), PTCCB (Ô. Trí, Bà Loan)

Tại: Phòng họp 1

10g00: Tiếp phóng viên Sỹ Huiên, Báo Cần Thơ

BGH: Ô. Toàn

Tại: Phòng họp của Hiệu trưởng

13g30: Họp xét hết tập sự cho viên chức KKHXH&NV

BGH-TVĐU: Ô. Toàn, Bà Hiền

TP: PTCCB, KKHXH&NV, BM. Ngữ văn

Tại: Phòng họp 1

14g00: Làm việc về công trình xây dựng Nhà học tại Hòa An do tỉnh Hậu Giang xây tặng

BGH: Ô. Tính.

TP: BQLCT và theo thông báo

Tại: Khu Hòa An – Trường ĐHCT

 

Thứ Tư 03/01/2018

7g30: Họp Hội đồng bồi hoàn chi phí đào tạo

BGH-TVĐU: Ô. Toàn.

TP: CĐ, PTCCB, PTV, TTĐBCL&KT (7g30), KKHTN (8g00), KNN&SHƯD (8g30)

Tại: Phòng họp 1
7g30: Họp thẩm định giá Phần nâng cấp 2017 trong Hệ thống thông tin tích hợp

BGH: Ô. Tính.

TP: TTCNPM, TTTT&QTM, Tổ thẩm định, PTCCB, PĐT, KSĐH, Tòa soạn, PCTSV

Tại: Phòng họp 2

13g30: Dự kiểm điểm năm 2017 Đảng ủy KKT

TVĐU: Ô. Toàn.

TP: Đoàn công tác theo kế hoạch

Tại: VP. KKT

13g30: Họp thẩm định giá Phân hệ Quản lý hoạt động ngoại khóa

BGH: Ô. Tính.

TP: TTCNPM, TTTT&QTM, Tổ thẩm định, ĐTN

Tại: Phòng họp 2

Thứ Năm 04/01/2018

7g30: Họp bàn về việc bố trí cho GV sử dụng sân cỏ nhân tạo phục vụ giảng dạy học phần bóng đá

BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính

TP: BMGDTC, TTCGCN&DV, PĐT, PTV, PQTTB

Tại: Phòng họp 1

7g30: Họp rà soát tiến độ Module Quản lý Nguồn lực giảng dạy

BGH: Bà Hiền

TP: PĐT, KSĐH, PTCCB, TTTT&QTN, TTCNPM

Tại: Phòng họp 2

14g00: Làm việc trực tuyến với Cty Brainworks

BGH:  Ô. Dũng.

TP: PHTQT, TTCGCN&DV, KCNTT&TT, KNN&SHUD, KTS, TTƯTDN

Tại: Phòng họp 1

 

Thứ Sáu 05/01/2018

10g00: Tiếp Trường Cao đẳng Công nghệ và quản lý Australia (ATMC)

BGH:  Ô. Dũng

TP: PHTQT, KKT, KNN, TTNN, TTLKĐT

Tại: Phòng họp 1

13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA

BGH: Ô.Tính.

TP: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 

Tại: Phòng họp 2

13g30: Họp để triển khai thực hiện đánh giá nội bộ CTĐT tại các đơn vị

BGH: Ô. Phương.

TP: TTĐBCL&KT, thành viên các Đoàn ĐGNB CTĐT đợt 1&2/2017, Tổ trưởng và Thư ký các Tổ tự đánh giá CTĐT năm 2017, Trưởng bộ môn/cán bộ phụ trách quản lý ngành đào tạo

Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 06/01/2018

   

Chủ Nhật 07/011/2018

   

Ghi chú:

-   Ngày 28/12/2017 đến 20/01/2018: SV Đại học Montana (Hoa Kỳ) đến tham dự Học phần nhiệt đới.

-    Ngày 01-11/01/2018: KPTNT làm việc với đoàn GS và SV Đại học Arkansas – Hoa Kỳ.

-     Ngày 01/01-31/12/2018: KTS tiếp nhận 01 tình nguyện viên Cơ quan xúc tiến Công nghiệp IT – Hàn Quốc.

-    Ngày 07-09/01/2018: KKT làm việc với đoàn Trường ĐH. Houston, Downtown – Hoa Kỳ.

 

Lượt xem: 1118

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI