Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 23/05/2022

8g00: Họp trực tuyến giao ban đầu tuần
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
8g30: Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum về Khu Măng Đen
BGH:  Ô. Hải.
TP
:  Ô. LVDũng, KNNgh, PQTTB, PTC, PQLKH, TTLKDT
Tai: Khu Măng Đen và phòng họp 2 (trực tuyến)
9g30: Họp BTV Đảng ủy Trường ĐHCT
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp về hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và  công ty Syngenta Việt Nam 
BGH: Ô. Hải
TP: TTTVHTKNSV, KNNgh, KKT, PQLKH
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g00:  Tiếp Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam 
BGH: Ô. Tính.
TP
: KCN
Tại: Phòng họp 2
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

Thứ Ba 24/05/2022

  13g30: Họp trình bày "Concept note" của 12 mô hình thực nghiệm trong Dự án TC2 - ODA Nhật Bản
BGH: Ô. Tính, Ô. Hải.
TP
: Ô. LVDũng, Ban QLDA ODA, chủ nhiệm 12 mô hình
Tại: Phòng họp 2
14g00: Họp với Đại học Ghent để trao đổi về hoạt động của Chương trình VLIR network năm 2022 
BGH: Ô. Toàn
TP: CT VLIR (Ô. VNÚt, Ô. LNBình, Bà TT Ánh Ngọc và Ô. LVKhoa), PHTQT và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1

Thứ Tư 25/05/2022

8g00: Họp về việc mời giảng GV nước ngoài cho CTĐT Ngôn ngữ Anh chất lượng cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: KNN, PĐT, PTCCB, PTC, PTTPC, PHTQT
Tại: Phòng họp 2
14g00:  Họp góp ý Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Triết học trình độ ĐH theo chuẩn BGD&ĐT
BGH: Ô. Toàn, Ô. Trung, Ô. Tính
TP: PQLKH, TTHL, PTCCB, PQTTB, PKHTH, Hội đồng tự đánh giá theo QĐ 667/QĐ-ĐHCT
Tại: Hội trường BGH

Thứ Năm 26/05/2022

8g30: Làm việc trực tuyến với Sở KHCN Đồng Tháp về các hoạt động KHCN sau Tọa đàm
BGH: Ô. Hải.
TP: PQLKH, theo thư mời
Tại: https://meet.google.com
13g30: Sơ kết công tác giảng dạy học phần Kỹ năng mềm (KN001) và ĐMST & KN (KN002)
BGH: Ô. Tính.
TP: TTTVHTKNSV, đại diện các đơn vị đào tạo, PĐT, TTQLCL, PCTSV, PKHTH, PTC, Ban giảng huấn KN001 và KN002
Tại: Hội trường BGH
14g00:  Họp để thảo luận các Hợp đồng với Tập đoàn Nam Long
BGH: Ô. Hải.
TP: PQLKH, PTTPC, PTC, PQTTB, PKHTH, KCNTT&TT, KCN
Tại: Phòng họp 2

Thứ Sáu 27/05/2022

8g00: Làm việc với Đoàn của Bộ kiểm tra tiến độ, giải ngân các nguồn vốn đầu tư của ĐHCT
BGH: Ô. Toàn, Ô. Tính, Ô. Trung.
TP: BQLDA ODA, PQTTB, PTC, KNNgh, KTS, KMT&TNTN
Tại: Hội trường BGH
8g00:
Họp để thống nhất nội dung triển khai hợp tác giữa ĐHCT và tỉnh Bạc Liêu năm 2022
BGH: Ô. Hải.
TP: PQLKH và theo thông báo
Tại: UBND tỉnh Bạc Liêu
9g00
: Họp rà soát Báo cáo cho Bộ về thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính theo CV 1857/BGDĐT-TCCB (PTCCB và PTC chuẩn bị nội dung báo cáo)
BGH-BT.CTHĐT-TTĐU: Tất cả các thành viên
TP: PTCCB, PTC, TK.HĐT, PKHTH
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
16g00: Trao Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHCT bổ nhiệm GS, PGS năm 2022
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Toàn và các thành viên
TP: PTCCB, GS, PGS được bổ nhiệm, theo thư mời
Tại: Hội trường 2

Thứ Bảy 28/05/2022

7g30: Dự Lễ Tổng kết năm học 2021-2022 Trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT
BGH: Các thành viên.
TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường Rùa
14g00: Đoàn công tác của Trường ĐHCT làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Trà Vinh
BGH: Ô. Toàn.
TP
: PQLKH và theo thư mời
Tại: VP. UBND tỉnh Trà Vinh

Chủ Nhật 29/05/2022

   

Ghi chú:

- Ngày 23-26/5/2022: Đoàn Đại học Ghent làm việc với Trường (Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam).

- Ngày 23/5-16/6/2022: BT-CTHĐT (Ô.NT Phương) dự họp Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3, tại Hà Nội.

- Ngày 26-29/5/2022: KNNgh làm việc với đoàn chuyên gia Trường ĐH. Công nghệ Suranaree, Thái Lan.

- 7g30 ngày 27/5/2022: CĐ phối hợp PTTPC tổ chức báo cáo chuyên đề: "Luật an ninh mạng và Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho đoàn viên công đoàn và người lao động Trường", tại Hội trường 2.

- Ngày 28/5-10/6/2022: KTS làm việc với GS. Patrick Sorgeloos, Trường ĐH. Ghent – Bỉ (CT VLIR).

- Ngày 29/5/2022: Thi học kỳ II, NH 2021-2022 của học sinh xét tuyển thẳng năm 2021, tại Lầu 7, NĐH.

- 7g30 ngày 29/5/2022: CĐ Trường tổ chức chuyên đề sức khỏe: "Yoga - chìa khóa vàng giải quyết mọi vấn đề về sức khỏe thường gặp nơi công sở", tại Hội trường 1.

 

Lượt xem: 61

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI