Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 20/06/2022

8g00: Họp trực tuyến giao ban đầu tuần
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
9g00: Họp BTV Đảng ủy Trường ĐHCT
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

Thứ Ba 21/06/2022

7g30: Dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 (do Chính phủ tổ chức)
BGH: Ô. Toàn
Tại: KS. Mường Thanh, TPCT
8g00
: Dự Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác quy hoạch cán bộ (BCS Đảng Bộ GDĐT tổ chức)
BGH: Ô. Tính.
TP
: PTCCB
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
8g00: Họp về  Đề án TT. Đổi mới và phát triển TS
BGH: Ô. Hải.
TP
:  KTS, PTCCB, PTC, PQTTB, PKHTH, P TTPC, PQLKH
Tại: Phòng họp 2
9g00: Tiếp Đại học Anh Quốc - Vương Quốc Anh
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT và theo thư mời
Tại: Hội trường BGH
14g00: Họp Ban chỉ đạo và Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy 2022  để xét tuyển phương thức học bạ
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: Theo quyết định
Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư 22/06/2022

9g00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng Ủy ban Hòa bình Việt Nam (trực tuyến)
BGH: Ô. Toàn
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
14g00: Họp về kế hoạch phối hợp với Ban Kinh tế TW và Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về CNH-HĐH ĐBSCL
BGH-BT.CTHĐT:  Tất cả thành viên
TP: PQLKH, PHTQT, PKHTH, TTTTQTM, TCKH, PTC, PCTCT, VP ĐU và theo thư mời
Tại:  Phòng họp 1
14g00: Tiếp Tổ chức Korea Foundation
BGH: Ô. Tính.
TP
: PHTQT, KNN, Viện Sejong và theo thư mời.
Tại
: Phòng họp 2

Thứ Năm 23/06/2022

7g30: Họp BCH Đảng bộ TPCT mở rộng
BT.CTHĐT: Ô. Phương
Tại: Hội trường các Ban xây dựng Đảng Thành ủy
15g00: Họp nhóm công tác chuyên trách về viết báo cáo tự đánh giá Trường (Nhóm 5)
BGH: Ô. Trung.
TP
: theo quyết định
Tại: Phòng họp 2

Thứ Sáu 24/06/2022

8g00: Hội thảo CLB Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ khu vực Tây Nam Bộ
BGH: Ô. Toàn.
TP
: TTLKDDT (Ô. Tâm)
Tại: Trường ĐH. Tiền Giang
8g00: Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp” (Sở KHCN Cần Thơ tổ chức)
BGH: Ô. Hải
Tại: KS TTC Cần Thơ
8g00: Họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị công tác khảo sát sơ bộ ngành Luật và ngành Văn học
BGH: Ô. Trung.
TP
: TTTT&QTM, TTTQLCL, PKHTH, KL, KKHXH&NV, thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá
Tại: Hội trường BGH
13g15: Đại hội Hội viên Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: Theo thư mời
Tại: Hội trường 4
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
14g00: Dự họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam (do Công đoàn Trường tổ chức)
BGH: Ô. Toàn.
TP
: Theo thư mời và thông báo
Tại: Hội trường Rùa
15g00: Làm việc với đoàn VP. Điều phối Chương trình AIDS toàn cầu/Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (SGAC)
BGH: Ô. Toàn, Ô. Hải.
TP
: PHTQT, ĐTN,
Tại: Hội trường BGH

Thứ Bảy 25/06/2022

8g00: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ năm 2022
BGH: Ô.Toàn, Ô. Tính. 
TP
: BTC, BGK, SV & CBHD tham gia các năm 2021, 2022 và quan tâm
Tại: Hội trường 2
8g00: Làm việc với Công ty Mỹ Long - Kon Tum
BGH: Ô. Hải.
TP
: KTS, PQLKH, và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
13g30: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 (Phiên 1)
BGH-TVĐU: Ô. Tính.
TP
: Theo thư mời
Tại: Hội trường 4

Chủ Nhật 26/06/2022

8g00: Dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 (Phiên 2)
BGH-TVĐU: Tất cả các thành viên
TP: Theo thư mời
Tại: Hội trường 4
 

Ghi chú:

- Ngày 20-21/6/2022: BT.CTHĐT (Ô. Phương) cùng Đoàn Quốc hội tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ.

- Ngày 20/6/2022: Viện NCBĐKH Hội thảo Chuyển đối số trong ứng phó hạn mặn ĐBSCL.

- Ngày 20-24/6/2022: KSP làm việc với các chuyên gia Trường ĐH. Ostrava, Công hòa CZech. 

- Ngày 22/6/2022: TTCNPM làm việc với chuyên gia Công ty Aptech - Ấn Độ.

- Ngày 22/6/2022: Viện NCBĐKH làm việc với chuyên gia Cục Khảo sát địa  chất Hoa Kỳ (01 năm).

- Ngày 23-24/6/2022: Hội thảo về Chuẩn đầu ra CTĐT (Chương trình BUILD-IT), tại Hội trường 2.

- Ngày 25-26/6/2022: Đại hội Đoàn trường lần thứ XX nhiệm kỳ 2022-2024, tại Hội trường 4.

- Ngày 26/6/2022: Rước sinh viên K47 đi học GDQP&AN tại Hòa An về Cần Thơ, đợt 2 (Học kỳ 3).

 

Lượt xem: 35

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI