Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

 

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai 06/06/2022

7g30: Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học và gia nhập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế"
BGH-BT.CTHĐT: Ô. Toàn, Ô. Phương, Ô. Hải
TP: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị và theo thư mời
Tại: Hội trường 2
8g00: Họp trực tuyến giao ban đầu tuần
Tại: Phòng họp 1 và https://meet.google.com
9g30: Họp BTV Đảng ủy Trường ĐHCT
Tại: Phòng họp 1
13g30: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng
14g00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường; Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1) thực hiện Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Trường NK2020-2025; Quy trình xây dựng cấp ủy NK2025-2030
BTVĐU: Tất cả các thành viên
Tại: Phòng họp 1
15g15: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA ODA
Tại: Công trình xây dựng

Thứ Ba 07/06/2022

8g00: Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường
ĐU: Tất cả thành viên.
TP
: Theo CV 08-KH/ĐU
Tại: Hội trường 2
9g30: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng
ĐU: Tất cả thành viên.
Tại: Hội trường BGH
10g30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2)
BTVĐU: Tất cả các thành viên
Tại: Hội trường BGH
13g30: Dự lễ khánh thành Nhà máy thực phẩm Takesho Việt nam
BGH: Ô. Toàn.
TP
: Ô. LVDũng và theo thư mời
Tại
: Khách sạn Vinpearl Xuân khánh
13g30: Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (Version 3.0)
BGH: Ô. Trung.
TP: TTQLCL, theo thông báo
Tại: https://meet.google.com
14g00: Làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Sinh hóa Phù Sa
BGH: Ô. Hải. 
TP
:  KNNgh, KTS, KKHTN, VCNSH, PQLKH, PKHTH
Tại: Phòng họp 1
13g30: Triển khai CV 199/BGDĐT-GDĐH về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo SĐH
BGH: Ô. Tính.
TP: KSĐH, PTT-PC Lãnh đạo các đơn vị đào tạo sau đại học
Tại: Hội trường BGH

Thứ Tư 08/06/2022

8g00: Họp rà soát dự thảo báo cáo cho Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT theo QĐ số 1384/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2022
BGH-TTHĐT: Tất cả các thành viên
TP: PTCCB, PKHTH, PTC, PCTSV, PHTQT, TTĐGNLNN, PTTPC, TKHĐT
Tại: Phòng họp 1
8g30: Tiếp Tùy viên văn hóa giáo dục Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, TTHL, KNN, TTNN, TTHL, VNCPTĐBSCL và theo thư mời
Tại: Phòng họp 1
9g30: Dự Lễ kỷ niệm 4 năm Điểm hẹn Hoa Kỳ
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, TTHL và theo thư mời
Tại: Trung tâm Học liệu
13g30: Họp rà soát đề án sắp xếp lại TTCGCN&DV
BGH: Ô. Hải
TP: PQLKH, PTC, PTCCB, PKHTH và thư mời
Tại: Phòng họp 1
15g30: Họp rà soát đề án Hợp tác các Trường THPT
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH, PHTQT, KSP, Trường THPT THSP, KKHTN
Tại: Phòng họp 1

Thứ Năm 09/06/2022

8g00: Họp về Hợp tác với Viện vua Sejong
BGH: Ô. Hải.
TP
: PHTQT, KHTH, PTC, thư mời
Tại: Phòng họp 1
8g30: Hội nghị tham vấn giữa kỳ về Chiến lược hợp tác NC nông nghiệp ACIAR – VN 2017-2027
BGH: Ô. Toàn
Tại: VP. Bộ Nông nghiệp & PTNT
8g00: Triển khai Kế hoạch KĐCL Trường chu kỳ 2
BGH: Ô. Trung.
TP: Thành viên Hội đồng KĐCL Trường (theo Quyết định)
Tại: Hội trường BGH
14g00: Họp về phương án cải tạo đường từ cổng B đến Hồ Búng Xáng
BGH: Ô. Trung, Ô. Tính.
TP
: PQTTB, PKHTH, Cty Tư vấn.
Tại
: Phòng họp 2

Thứ Sáu 10/06/2022

8g00: Họp triển khai nhiệm vụ Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án Vị trí việc làm
BGH-BT.CTHĐT: Tất cả các thành viên
TP
: Theo Quyết định 1654/QĐ-ĐHCT
Tại: Hội trường BGH
13g30: Họp Ban Quản lý Dự án ODA
BGH: Ô. Tính.
TP
: Ban QLDA, BĐP các lĩnh vực 
Tại: Phòng họp 2
13g30: Họp rà soát kế hoạch Toạ đàm SDMD Quý 2/2022 - Chuyên đề Thủy sản
BGH: Ô. Hải.
TP
: PQLKH, VP SDMD, TTTTQTM,  KTS, theo thư mời.
Tại
:  Phòng họp 4

Thứ Bảy 11/06/2022

   

Chủ Nhật 12/06/2022

   

Ghi chú:

- Ngày 06-07/6/2022: KNN Hội thảo công tác xuất bản bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Pháp và phương pháp giảng dạy “Grammaire Instructionnelle”.

- Ngày 06/6/2022: Hội thảo điều chỉnh tầm nhìn, chiến lược phát triển KNN đến năm 2025 định hướng 2030.

- Ngày 07-16/6/2022: KNNgh làm việc với các chuyên gia tổ chức ACIAR – Úc.

- 10g00 ngày 7/6/2022: Chuyên gia JICA đến làm việc với Ô. LV Dũng và nhóm NC với Takesho, tại Phòng họp 2.

- Ngày 10-17/6/2022: KMT&TNTN làm việc với các chuyên gia Hiệp hội nước – Hà Lan.

- Ngày 11-21/6/2022: KMT&TNTN làm việc với các chuyên gia tổ chức RIRCAS – Nhật Bản.

- Ngày 11-12/6/2022: Hội thao Công đoàn 05 trường ĐH liên kết, tại Trường ĐHSP Kỹ thuật TPHCM.

- Ngày 12/6/2022: Rước và đưa sinh viên K47 đi học GDQP&AN tại Hòa An, đợt 1 và 2 (Học kỳ 3).

 

Lượt xem: 32

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI