HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch

2

Ông Hà Thanh Toàn

Thành viên

3

Bà Trần Thị Thanh Hiền

Thành viên

4

Ông Lê Việt Dũng

Thành viên

5

Ông Trần Trung Tính

Thành viên

6

Bà Dương Thị Tuyền

Thành viên

7

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên

8

Ông Nguyễn Duy Cần

Thành viên

9

Ông Nguyễn Kim Châu

Thành viên

10

Bà Lê Thị Nguyệt Châu

Thành viên

11

Ông Lưu Thanh Đức Hải

Thành viên

12

Ông Huỳnh Anh Huy

Thành viên

13

Ông Trịnh Quốc Lập

Thành viên

14

Ông Nguyễn Chí Ngôn

Thành viên

15

Ông Trương Quốc Phú

Thành viên

16

Ông Trương Minh Thái

Thành viên

17

Ông Nguyễn Hiếu Trung

Thành viên

18

Ông Lê Văn Vàng

Thành viên

19

Ông Ngô Văn Thịnh

Thành viên

20

Ông Võ Thành Thống

Thành viên

21

Ông Đồng Văn Thanh

Thành viên

22

Bà Trần Hồng Thắm

Thành viên

23

Ông Nguyễn Đức Hiền

Thành viên

24

Ông Đoàn Duy Khương

Thành viên

25

Ông Lê Thanh Sơn

Thư ký

(Thành lập theo Quyết định 675/QĐ-BGDĐT, ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 19373117

Đang trực tuyến: 511