GS.TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Trường trước Bộ Giáo dục & Đào tạo, với địa phương và đối tác quốc tế.

- Chịu trách nhiệm với công chức, viên chức, người lao động Trường, với Đảng ủy (và Thành ủy), với Hội đồng Trường về sự phát triển của Trường theo các định hướng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm về xây dựng, kế hoạch phát triển Trường, phát triển cán bộ, và phát triển nguồn lực tài chính.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: kế hoạch, phát triển nguồn lực cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ trong Trường, phát triển Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Đánh giá Năng lực ngoại ngữ; Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, Công ty TNHH MTV KH-CN thuộc Trường ĐHCT; Chủ tịch các Hội đồng của Trường (theo quy định).

Chủ tài khoản 1.

Liên hệ:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 0292 3830 604

PGS.TS. Trần Trung Tính - Phó Hiệu trưởng

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và với công chức, viên chức, người lao động Trường về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động Khu Hòa An, Ký túc xá, an ninh trật tự; công nghệ thông tin, xuất bản, tạp chí khoa học; Dự án ODA; công tác sinh viên.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; công nghệ thông tin, thông tin khoa học và công nghệ; Dự án ODA; các đoàn thể; công tác an ninh trật tự, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; Ký túc xá; công tác sinh viên. Ngân sách (tài chính) xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản (đã được phân bổ).

Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Công tác Chính trị, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, Tạp chí Khoa học, Nhà Xuất bản ĐHCT, Ban quản lý Dự án ODA, Ban quản lý Công trình, bộ phận Ký túc xá, Khu Hòa An, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh), Phòng Công tác Sinh viên..

Liên hệ:

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ĐT: 0292 3872 073

Thông báo

Báo cáo
thường niên
Bản tin
định kỳ
Học liệu Tạp chí
khoa học
Nghiên cứu
khoa học
Chuyển giao
công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &
khởi nghiệp SV
Việc làm
sinh viên
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn.

Kết nối CTU:

 

Lượt truy cập: 20751550

Đang trực tuyến: 570