Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

Số:   1349 /BB-ĐHCT

 

BIÊN BẢN
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị)

 

- Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu

- Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc

- Chủ tọa: PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

- Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái, phòng Kế hoạch – Tổng hợp

- Nội dung:

1. Trong 02 tuần qua, Trường đã thực hiện các công tác sau đây:

- Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018: Tổ chức thi môn Năng khiếu TDTT; Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2018 tại Vĩnh Long; tiếp tục nhận hồ sơ thí sinh diện tuyển thẳng, diện ưu tiên xét tuyển và diện xét tuyển thẳng.

- Thi THPT quốc gia năm 2018: CCVC Trường tham gia công tác coi thi; thực hiện công tác chấm thi theo phân công của Hội đồng thi và thanh tra công tác chấm thi theo phân công của Thanh tra Bộ GD&ĐT.

- Ban hành quyết định tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy đợt 2/2018.

- Công bố thời khóa biểu các lớp học phần mở trong HK1, năm học 2018-2019.

- Tổ chức cho SV lập thời khóa biểu cá nhân và đăng ký học phần HK1, NH2018-2019.

- Báo cáo Bộ GD&DT tình hình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, ước thực hiện kế hoạch chỉ tiêu năm 2018 và dự kiến chỉ tiêu năm 2019 của Trường.

- Thông báo tuyển sinh 03 ngành đào tạo ThS của Dự án ODA.

- Sắp xếp thời khóa biểu các học phần SĐH giảng dạy trong học kỳ 1 NH2018 – 2019.

- Xét tốt nghiệp thạc sĩ Quý 2/2018.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT công tác tuyển sinh đào tạo trình độ ThS và TS năm 2018 đợt 1; Báo cáo tình hình nghiên cứu sinh đã hoàn thành hồ sơ quá trình đào tạo và được Hội đồng đánh giá luận án TS cấp trường thông qua trong tháng 5 và tháng 6/2018.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT công tác bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của ĐHCT.

- Trung tâm QLCL tổ chức Hội thảo tập huấn “Mô tả Expected Learning Outcome và Mô tả Program Specification”.

- Ký kết hợp tác với An Biên – Kiên Giang.

- Thông báo Kế hoạch báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng cuối năm 2018.

- Dự Hội nghị xác tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và phát động khởi nghiệp.

- Sơ kết hợp tác, bàn kế hoạch hợp tác thời gian tới với huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT tình hình giải ngân kinh phí 6 tháng đầu năm 2018 đề tài cấp Bộ.

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí NCKH năm 2019.

- Tiếp Phó đại sứ New Zealand.  

- Dự án ODA: Họp với Tư vấn về Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng và về Hợp đồng tư vấn; Hoàn chỉnh hồ sơ các hội đồng tuyển chọn chương trình nghiên cứu đợt 2; Lập kế hoạch giải ngân 2018; đánh giá đề xuất tài chính gói thầu 2-1; Giải trình các nội dung về tổng mức đầu tư xây dựng cho Cục Kinh tế Xây dựng; Báo cáo giải ngân cho Vụ KHTC.

- Thẩm định giá phần mềm Quản lý phòng học và Hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của SV về cơ sở vật chất, điều kiện học tập".

- Trung tâm CGCN&DV tổ chức Hội nghị nhà cung cấp đặc sản ĐBSCL – 2018.

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Bù đá, thảm nhựa mặt đường bằng bê tông nhựa nóng đường từ cổng KTX A đến dãy B2 và sân trước K.KT; Xây nhà kho trại thực nghiệm Artemia Vĩnh Châu.

- Ký hợp đồng gói thầu: Dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt tại khu I.

- Mở thầu và đánh giá hồ sơ gói thầu: Thiết bị máy chiếu cho các nhà học trong Trường.

- Thực hiện thủ tục mua sắm 2 gói thầu thuộc đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia (KTS); Sửa chữa xe ô tô 46 chỗ Samco 65E.0362.

- Trình công văn cho Bộ về việc xin chuyển một số xe ô tô thanh lý sang làm mô hình PVGD thực tập.

- Ban hành văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên trong BGH nhiệm kỳ 2017-2022.

- Gửi công văn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2017-2018, chuyển sang Trường Đại học Tây Nguyên, cụm thi đua 4.

- Gửi công văn cho Bộ Chỉ huy Quân sự TPCT về việc bổ nhiệm và Thành lập Trung đội tự vệ cơ quan Trường ĐHCT.

- Thông báo  kết quả đánh giá, phân loại đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Trường năm học 2017-2028.

- Gửi công văn cho Ban Chỉ huy Quân sự Q.Ninh Kiều TPCT về việc đăng ký 13 viên chức huấn luyện Trung đội Tự vệ cơ quan.

- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đề án “Bảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL”.

- Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Quyết định thành lập các tổ Tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018.

- Quyết định sắp xếp cho ông Bùi Văn Trịnh, thôi giữ chức vụ Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHCT do hết nhiệm kỳ và điều động đến nhận công tác tại BM. Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh tế.

- Quyết định điều động ông Trần Thanh Điện, Phó Giám đốc TT.NH 2012-2017, đến nhận công tác tại Nhà Xuất bản ĐHCT và Bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHCT.

- Trường đã họp thông qua phương án xử lý tình huống về ANTT và kế hoạch phòng thủ dân sự của Nhà trường.

- Báo cáo Bộ GD&DT kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018.

- Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHCT lần thứ XI.

- Đảng ủy Trường đã phối hợp tổ chức Hội nghị CB toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết TW7 – khóa XII trực tuyến cho CB đảng viên Trường.

- Công đoàn Trường tổ chức họp mặt Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt nam.

- Báo cáo Bộ GD&DT tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh bộ đội biên phòng (1997-2017).

- Báo cáo Bộ GD&ĐT sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH đất nước.

- Góp ý cho UB VH, GD, TTN&NĐ Quốc hội về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

- Báo cáo cho Bộ GD&ĐT V/v sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

2. Công tác sẽ thực hiện trong tuần này và tuần sau gồm:

- Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018: Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển thí sinh diện tuyển thẳng, diện ưu tiên xét tuyển và diện xét tuyển thẳng. Công bố kết quả thi môn Năng khiếu TDTT.

- Thi THPT quốc gia năm 2018: Các Hội đồng thi tiếp tục chấm thi và công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 vào ngày 11/07/2018.

- Kết thúc giảng dạy và tổ chức thi HK3, NH2018-2019 (05/08/2018 hạn cuối nhập điểm).

- Phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức thi Đánh giá năng lực.

- Tổ chức ôn thi thạc sĩ ngành Hệ thống nông nghiệp cho 63 cán bộ được Tỉnh ủy Vĩnh Long cử đi học thạc sĩ năm 2018 đợt 2.

- Thực hiện đăng ký online các học phần SĐH giảng dạy trong học kỳ 1 NH2018 – 2019.

- Triển khai và cấp kinh phí đợt 1 đề tài cấp cơ sở do Sinh viên thực hiện năm 2018.

- Họp mặt và đưa nam SV tốt nghiệp đại học đi tham gia khóa đào tạo Sĩ quan dự bị 2018.

- Họp để trao đổi về nghiên cứu, giảng dạy "đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp".

- Nộp hồ sơ về Cục SHTT đối với sáng chế Máy tách vỏ hạt sen.

- Trường sẽ tổ chức đoàn làm việc về liên kết hợp tác với với tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ chức Hội nghị thường niên Mạng lưới Thư viện trực tuyến các trường ĐH. Đông Nam Á (AUNILO).

- Tiếp đoàn Tổ chức xếp hạng đại học thế giới (THE World University Rankings).

- Tổ chức giao lưu sinh viên giữa hai Trường ĐH. Cần Thơ và Trường ĐH. Kyungbuk – Hàn Quốc.

- Dự án ODA: Tổng hợp danh sách VC các lĩnh vực được cử đi tập huấn ngắn hạn; tiếp tục đánh giá tài chính gói thầu 2-1; Làm việc với tư vấn thẩm tra về hồ sơ mời thầu; thu thập số liệu phục vụ đánh giá dự án; thực hiện báo cáo quí 2/2018 của Dự án.

- Rà soát việc biên soạn dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Họp bàn về sắp xếp lại Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ; Họp bàn về tổ chức và hoạt động của Nhà Xuất bản và Xưởng in.

- Họp Hội đồng nâng bậc lương của Trường để xét nâng lương đợt 1 năm 2018.

- Triển khai Thực hiện Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Kế hoạch năm học 2018-2019. Đồng thời triển khai Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm thực hiện các nội dung tiêu chí thi đua NH2017-2018 của Trường cho Bộ.

- Theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo nhà học C1 và B1; Gia công, lắp đặt bàn, ghế ngồi Hội trường KKT; Sửa chữa bàn, ghế các nhà học khu II; Gia công, lắp đặt bộ giường, tủ quần áo, tủ sách, bàn học dãy C1, C3 KTX A; Xây mới hàng rào, nhà bảo vệ khu Hòa An; Xây trại thí nghiệm TTNCƯD Thủy sản CNC (KTS).

- Ký Hợp đồng với TT.DV bán đấu giá tài sản cho 02 lô tài sản là phương tiện vận tải và máy móc thiết bị để tiến hành bán đấu giá theo quy định.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về thực trạng CSVC, thiết bị đào tạo theo công văn chỉ đạo số 1441/BGDĐT-CSVC ngày 13/4/2018 của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên NH2017-2018 của Thành đoàn Cần Thơ.

3. Ý kiến của BGH

- Nhà trường gửi lời cảm ơn đến tất cả các CCVC-NLĐ Trường đã hỗ trợ trong kỳ thi THPT Quốc gia tại ba cum thi: Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. 

- Căn cứ vào tình hình hiện nay, BGH đề nghị các đơn vị nhắc nhở VC-NLĐ và SV tuân thủ quy định của Trường về chuẩn mực đạo đức nhà giáo và SV; các quy định của Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ trương của Nhà trường là xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng pháp luật.

- Trong thời gian hè, đề nghị các đơn vị quan tâm đến vấn đề ANTT trong đơn vị, đồng thời nhắc nhở cán bộ tuân thủ các quy định đi du lịch nước ngoài.

- Các đơn vị rà soát, bổ sung, sửa chữa lại cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời phục vụ cho năm học mới.

- Các đơn vị đào tạo tiếp tục đưa thông tin tuyển sinh lên website và tăng cường quảng bá các ngành học do đơn vị phụ trách để thu hút người học.

- Hiện nay một số Khoa đang dạy học kỳ hè, đề nghị các Khoa hoàn thành đúng tiến độ.

- Trường đã hoàn thành xong công tác tổ chức cán bộ, đề nghị tất cả các đơn vị xây dựng kế hoạch trung hạn, Phòng KHTH chuẩn bị văn bản hướng dẫn gửi về các đơn vị.

- Viện NC&PT Công nghệ sinh học, phối hợp với Phòng Thí nghiệm chuyên sâu và Phòng QTTB tổ chức di dời cơ sở vật chất để bàn giao mặt bằng xây dựng cho Dự án ODA.

- Trung tâm Quản lý chất lượng đã gửi kế hoạch kiểm định chất lượng nội bộ các chương trình đào tạo, đề nghị các lãnh đạo quan tâm.

- KKHTN phối hợp với TTLKĐT xây dựng chương trình đào tạo để tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ về Giáo dục STEM.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày ./.

THƯ KÝ

 

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Lượt xem: 4135
logofooter.png

DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI