Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Xây dựng Thành phố Cần Thơ thực sự là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thành phố Cần Thơ với vị trí địa lý trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005 là thành phố giàu tiềm năng, giữ vai trò rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, là động lực phát triển của ĐBSCL, là trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của vùng và cả nước. Vì vậy, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá là chủ đề xin được tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần này. ĐBSCL hiện có hơn 17,5 triệu người, kinh tế ĐBSCL đang đóng góp khoảng 18,5% GDP của cả nước. Trong đó, thành phố Cần Thơ chiếm tỷ trọng 12% GDP toàn vùng và là địa phương có tiềm lực kinh tế lớn nhất vùng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định...

 
 


Truong Dai hoc Can Tho - Can Tho University