Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)

(Nhấp vào tên để xem lý lịch khoa hoc)
Họ và tên Nữ Hạng chức danh Trình độ/Học hàm Chuyên môn được đào tạo
Vũ Ngọc Út
GVCC GS Thủy sản
Lâm Quốc Anh
GVCC GS Toán học
Lê Văn Hòa
GVCC GS Sinh lý thực vật
Đỗ Thị Thanh Hương
X GVCC GS Thủy sản
Nguyễn Văn Thu
GVCC GS Chăn nuôi
Nguyễn Văn Mười
GVCC GS Công nghệ thực phẩm
Hà Thanh Toàn
GVCC GS Công nghệ thực phẩm
Nguyễn Minh Thủy
X GVCC GS Công nghệ thực phẩm
Trần Văn Hâu
GVCC GS Nông học
Ngô Ngọc Hưng
GVCC GS Nông nghiệp
Võ Quang Minh
GVCC GS Khoa học Đất
Trần Ngọc Hải
GVCC GS Nuôi trồng thủy sản
Nguyễn Thanh Phương
GVCC GS Thủy sản
Nguyễn Phú Lộc
GVCC GS Giáo dục học
Võ Công Thành
GVCC PGS Sinh học
Võ Quốc Tuấn
GVCC PGS Nông nghiệp
Nguyễn Xuân Lộc
GVCC PGS Nông nghiệp
Nguyễn Đắc Khoa
GVCC PGS Nông nghiệp
Lê Quốc Việt
GVCC PGS Nuôi trồng thủy sản
Trần Minh Phú
GVCC PGS Thủy sản
Lê Minh Tường
GVCC PGS Bảo vệ thực vật
Ngô Thụy Diễm Trang
X GVCC PGS Quản lý Tài nguyên và Môi trường nông lâm nghiệp
Lê Vĩnh Thúc
GVCC PGS Nông nghiệp
Châu Tài Tảo
GVCC PGS Nuôi trồng thủy sản
Tất Anh Thư
X GVCC PGS Nông nghiệp
Nguyễn Khởi Nghĩa
GVCC PGS Nông nghiệp
Nguyễn Thị Thu Nga
X GVCC PGS Bảo vệ thực vật
Phạm Phước Nhẫn
GVCC PGS Nông nghiệp
Hồ Thanh Thâm
GVCC PGS Chăn nuôi
Huỳnh Liên Hương
X GVCC PGS Hóa học
Lê Văn Vàng
GVCC PGS Nông nghiệp
Nguyễn Trọng Ngữ
GVCC PGS Chăn nuôi
Nguyễn Thị Kim Khang
X GVCC PGS Chăn nuôi
Ngô Thị Thu Thảo
X GVCC PGS Thủy sản
Trần Lương
GVCC PGS Giáo dục học
Đinh Minh Quang
GVCC PGS Sinh học
Văn Phạm Đan Thủy
X GVCC PGS Hóa học
Bùi Lê Anh Tuấn
GVCC PGS Xây Dựng
Nguyễn Thanh Tùng
GVCC PGS Sinh học
Dương Hữu Tòng
GVCC PGS Giáo dục học
Vũ Thanh Trà
GVCC PGS VLý LT&VLý Toán
Đặng Huỳnh Giao
X GVCC PGS Hóa học
Phạm Minh Đức
GVCC PGS Thủy sản
Võ Nam Sơn
GVCC PGS Thủy sản
Nguyễn Thị Ngọc Anh
X GVCC PGS Thủy sản
Trần Thị Tuyết Hoa
X GVCC PGS Thủy sản
Nguyễn Thị Thủy
X GVCC PGS Chăn nuôi
Trương Hoàng Minh
GVCC PGS Thủy sản
Lê Long Hậu
GVCC PGS Kinh tế
Phan Đình Khôi
GVCC PGS Kinh tế
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...