Dai hoc Can Tho - Can Tho University; Thong bao - Notice
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

(Nhấp vào tên để xem lý lịch khoa hoc)
Họ và tên Nữ Hạng chức danh Trình độ/Học hàm Chuyên môn được đào tạo
Võ Quốc Thành
GV (hạng III) ThS QL&CN Môi trường
Võ Thị Phương Linh
x GV (hạng III) ThS Quản lý tài nguyên và môi trường
Bùi Thị Bích Liên
x GV (hạng III) ThS Kỹ thuật Môi trường
Phan Thanh Thuận
GV (hạng III) ThS Công nghệ môi trường
Lê Hoàng Việt
GVC (hạng II) ThS KT&QL Môi trường
Nguyễn Minh Trí
GVC (hạng II) ThS KTVLpolyme&Composite
Đặng Thị Tố Nga
x GV (hạng III) ThS Nano và vật liệu mới
Huỳnh Thu Hạnh
x GV (hạng III) ThS Hóa lý thuyết&Hóa lý
Trần Nhựt Thanh
GV (hạng III) ThS Tự động hóa
Trần Lê Trung Chánh
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Nguyễn Văn Mướt
GV (hạng III) ThS Tự động hóa
Nguyễn Văn Khanh
GV (hạng III) ThS Tự động
Nguyễn Thanh Nhã
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Nguyễn Khắc Nguyên
GV (hạng III) ThS Tự động
Lưu Trọng Hiếu
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Lý Thanh Phương
GV (hạng III) ThS Tự động
Cao Hoàng Tiến
GV (hạng III) ThS Tự động hóa
Nguyễn Hứa Duy Khang
GVC (hạng II) ThS Điện tử-Viễn thông
Phạm Phú Cường
GV (hạng III) ThS kỹ thuật Điện tử
Nguyễn Trường Long
GV (hạng III) ThS Vật lý kỹ thuật
Nguyễn Nhựt Tiến
GV (hạng III) ThS KT Điện & CNTT
Trần Hữu Danh
GVC (hạng II) ThS kỹ thuật Điện tử
Phạm Duy Nghiệp
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Nguyễn Thị Trâm
x GV (hạng III) ThS kỹ thuật Điện tử
Nguyễn Minh Luân
GVC (hạng II) ThS Điều khiển tự động
Huỳnh Kim Hoa
x GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Dương Thái Bình
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Đào Minh Trung
GV (hạng III) ThS Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Đinh Mạnh Tiến
GVC (hạng II) ThS Vật lý kỹ thuật
Trần Anh Nguyện
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Phan Trọng Nghĩa
GV (hạng III) ThS Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Nguyễn Đăng Khoa
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Nguyễn Thái Sơn
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Nguyễn Hào Nhán
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Lê Vĩnh Trường
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Hồ Minh Nhị
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Huỳnh Phước Sang
GV (hạng III) ThS KT điện
Hoàng Đăng Khoa
GV (hạng III) ThS Thiết bị mạng, điện
Nguyễn Văn Trí
GVC (hạng II) ThS CK chế tạo CN cao
Phạm Trần Lam Hải
GV (hạng III) ThS Cơ khí
Nguyễn Huỳnh Anh Duy
GV (hạng III) ThS Cơ điện tử
Nguyễn Quốc Nghi
GV (hạng III) ThS Điều khiển tự động
Huỳnh Quốc Khanh
GV (hạng III) ThS Cơ điện tử
Bùi Văn Tra
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Đoàn Phú Cường
GVC (hạng II) ThS Cơ khí
Văn Minh Nhựt
GVC (hạng II) ThS Cơ khí nông nghiệp
Võ Mạnh Duy
GVC (hạng II) ThS Công nghệ nhiệt
Trương Văn Thảo
GVC (hạng II) ThS Cơ khí
Phạm Quốc Liệt
GV (hạng III) ThS Chế tạo máy
Phạm Ngọc Long
GVC (hạng II) ThS Cơ khí nông nghiệp
Nguyễn Văn Tài
GV (hạng III) ThS Cơ khí chế tạo máy
Nguyễn Văn Long
GVC (hạng II) ThS Cơ khí nông nghiệp
Nguyễn Tấn Đạt
GV (hạng III) ThS Kỹ thuật cơ khí
Nguyễn Thành Tính
GV (hạng III) ThS Cơ khí chính xác
Nguyễn Quan Thanh
GVC (hạng II) ThS Cơ khí Giao Thông
Nguyễn Nhựt Duy
GV (hạng III) ThS KT Điều khiển & tự động hóa
Nguyễn Hoài Tân
GV (hạng III) ThS Chế tạo máy
Mai Vĩnh Phúc
GV (hạng III) ThS Chế tạo máy
Huỳnh Thanh Thưởng
GV (hạng III) ThS Kỹ thuật cơ khí
Phan Thanh Lương
GVC (hạng II) ThS Cơ khí nông nghiệp
Đoàn Thị Trúc Linh
x GV (hạng III) ThS Quản lý công nghiệp
Võ Trần Thị Bích Châu
x GV (hạng III) ThS KT hệ thống công nghiệp
Trần Thị Thắm
x GV (hạng III) ThS Kỹ thuật Công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
GV (hạng III) ThS KT hệ thống công nghiệp
Nguyễn Trường Thi
GV (hạng III) ThS Kỹ thuật Công nghiệp
Nguyễn Thị Lệ Thủy
x GV (hạng III) ThS Quản lý công nghiệp
Nguyễn Thắng Lợi
GV (hạng III) ThS Chuỗi cung ứng và logistics
Thiều Quang Quốc Việt
GV (hạng III) ThS CN Hóa học
Nguyễn Minh Nhựt
GV (hạng III) ThS CN Hóa học
Lê Đức Duy
GV (hạng III) ThS Hóa hữu cơ
Nguyễn Hoàng Việt
GVC (hạng II) ThS Tin học
Lê Hoàng Thảo
GV (hạng III) ThS CN Thông tin
Đặng Mỹ Hạnh
x GV (hạng III) ThS Hệ thống thông tin
Vũ Duy Linh
GVC (hạng II) ThS Hệ thống thông tin
Võ Hải Đăng
GV (hạng III) ThS Hệ thống thông tin
Nguyễn Thị Thùy Linh
x GV (hạng III) ThS Khoa học máy tính
Nguyễn Minh Trung
GVC (hạng II) ThS Phát triển HTTT
Lê Minh Lý
x GV (hạng III) ThS Khai phá dữ liệu
Lê Thị Diễm
x GVC (hạng II) ThS Hệ thống thông tin
Lý Thành Lũy
GV (hạng III) ThS CN Thông tin
Võ Trí Thức
GV (hạng III) ThS Tin học
Trần Nguyễn Dương Chi
x GV (hạng III) ThS CN Thông tin
Trần Thanh Quang
GV (hạng III) ThS KT điện tử
Phan Thị Hồng Châu
x GV (hạng III) ThS VL Kỹ thuật
Lê Hải Toàn
GV (hạng III) ThS Kỹ thuật viễn thông
Võ Huỳnh Trâm
x GVC (hạng II) ThS Khoa học máy tính
Võ Minh Hiển
GV (hạng III) ThS Phát triển HTTT
Trần Minh Tân
GV (hạng III) ThS Hệ thống thông tin
Hoàng Minh Trí
GV (hạng III) ThS Hệ thống thông tin
Phạm Hữu Tài
GV (hạng III) ThS Hệ thống thông tin
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13