CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA 40 ĐẾN KHÓA 44

NGÀNH ĐÀO TẠO

Bảo vệ thực vật

Bệnh học thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao)

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (Chât lượng cao)

Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

Công nghệ thực phẩm

Chính trị học

Chăn nuôi

Giáo dục công dân

Giáo dục thể chất

Giáo dục Tiểu học

Hóa dược

Hóa học

Hóa học (Hóa dược)

Hệ thống thông tin

Kế toán

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật điện, điện tử (Kỹ thuật điện)

Kỹ thuật công trình thủy

Kỹ thuật công trình xây dựng (XD Công trình thủy)

Kỹ thuật công trình xây dựng (XD cầu đường)

Kỹ thuật công trình xây dựng (XD dân dụng và CN)

Kỹ thuật cơ - điện tử

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến)

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy)

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông)

Kỹ thuật Máy tính

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Khoa học đất

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng (Công nghệ giống cây trồng)

Khoa học máy tính

Khoa học môi trường

Khuyến nông

Kiểm toán

Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao)

Kinh doanh thương mại

Kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế thủy sản)

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Lâm sinh

Luật (Luật Hành chính)

Luật (Luật Thương mại)

Luật (Luật Tư pháp)

Marketing

Nông học

Nông học (Kỹ thuật nông nghiệp)

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh (Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh)

Ngôn ngữ Pháp

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)

Phát triển nông thôn

Quản lý đất đai

Quản lý công nghiệp

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh

Sinh học

Sinh học (Vi sinh vật học)

Sinh học ứng dụng

Sư phạm Địa lý

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Lịch sử

Sư Phạm Ngữ Văn

Sư phạm Sinh học

Sư Phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Pháp

Sư phạm Tin học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý (Vật lý - Tin học)

Tài chính - Ngân hàng

Thông tin học

Thú y

Thú y (Dược Thú y)

Toán ứng dụng

Triết học

Truyền thông và Mạng máy tính

Vật lý kỹ thuật

Văn học

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

Xã hội học