CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 46 ĐẾN KHÓA 47

NGÀNH ĐÀO TẠO

Bảo vệ thực vật

Bệnh học thủy sản

Chăn nuôi

Chính trị học

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ kỹ thuật hóa học (chất lượng cao)

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng)

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm (chất lượng cao)

Giáo dục công dân

Giáo dục thể chất

Giáo dục tiểu học

Hệ thống thông tin

Hóa dược

Hóa học

Kế toán

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng (Nông nghiệp công nghệ cao)

Khoa học máy tính

Khoa học môi trường

Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón)

Kiểm toán

Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao)

Kinh doanh thương mại

Kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy)

Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô)

Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật vật liệu

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng (chất lượng cao)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện (chất lượng cao)

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Luật

Luật - Chuyên ngành Luật hành chính

Luật - Chuyên ngành Luật thương mại

Luật - Chuyên ngành Luật tư pháp

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Marketing

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh (chất lượng cao)

Ngôn ngữ Anh (Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh)

Ngôn ngữ Pháp

Nông học

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)

Quản lý công nghiệp

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý thủy sản

Quản lý đất đai

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh

Sinh học

Sinh học ứng dụng

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Pháp

Sư phạm Tin học

Sư phạm Toán học

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Địa lý

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao)

Thông tin - Thư viện

Thú y

Toán ứng dụng

Triết học

Văn học

Vật lý kỹ thuật

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

Xã hội học